Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: ZARZĄDZENIA ::.

numer z dnia treść zarządzenia
ZARZĄDZENIE Nr 57/192019-06-11ZARZĄDZENIE Nr 57/19Wójta Gminy Marciszówz dnia 11 czerwca 2019 r.w sprawie: skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy MarciszówNa podstawie art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 506) oraz
Zarządzenie Nr 49/192019-05-23Zarządzenie Nr 49/19Wójta Gminy Marciszówz dnia 23 maja 2019rw sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu  ofert na realizację zadania publicznego „ Wyjazdowy wypoczynek letni dzieci i młodzieży – Lato 2019.”&n
Zarządzenie Nr 46/20192019-05-16Zarządzenie Nr 46/2019Wójta Gminy Marciszówz dnia 16.05.2019 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  MarciszowieNa podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dni
Zarządzenie Nr 12/192019-02-11Zarządzenie Nr 12/19Wójta Gminy Marciszówz dnia 11.02.2019 r.w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w 2019 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów
Zarządzenie Nr 5/192019-01-21Zarządzenie Nr 5/19Wójta Gminy Marciszówz dnia 21 stycznia 2019 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Marciszów.Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 m
Zarządzenie Nr 1/192019-01-02Zarządzenie Nr 1/ 19Wójta Gminy Marciszówz dnia 02 stycznia 2019 r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Marciszów  pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji" Na podstawie art. 30 ust.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći

Zarządzenia rok 2008

Zarządzenia rok 2009

Zarządzenia rok 2010

Zarządzenia rok 2011

Zarządzenia rok 2012

Zarządzenia rok 2013

Zarządzenia rok 2014

Zarządzenia rok 2015

Zarządzenia rok 2016

Zarządzenia rok 2017

Zarządzenia rok 2018

przejdź do :