Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
- Komisja Budżetu
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Oświaty, Sportu, Kultury, Turystyki
- Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdr
- Komisja Infrastruktury Technicznej
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Radni

Przewodniczący Rady Gminy w Marciszowie p. Mirosław Wolak
przyjmuje
mieszkańców Gminy w sprawie skarg i wniosków
w wtorki w godzinach 12:00-13:00

tel: (075) 7410208 wew. 36


RADNI
VIII KADENCJA (2018 - 2023)

1    Adamczyk Jadwiga
2    Chęciński Dawid - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
3    Czerwiński Sławomir
4    Frasunek Marcin
5    Gurgul Waldemar
6    Kiper Andrzej
7    Koszyk Jan
8    Leder Łukasz
9    Mitczak Andrzej
10    Orzechowski Edmund
11    Parzygnat Grzegorz
12    Polański Julian
13    Sanojca Jolanta
14    Suhak-Ogłaza Marta
15    Wolak Mirosław - Przewodniczący Rady Gminy

Wykaz radnych kadencji 2018-2023 z podziałem na okręgi wyborcze

 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Imię i nazwisko

1

Marciszów

ul. Główna : numery nieparzyste od nr 1 do nr 7

numery parzyste od nr 2 do nr 48

ul . Nadrzeczna: numery parzyste od nr 2 do nr 6

 numery nieparzyste od nr 21 do nr 81

 

Marcin Frasunek

2

Marciszów

ul. Nadrzeczna : numery parzyste od nr 10 do nr 24A

ul. Księcia Bolka I, ul. Kościelna, ul. Sołecka

ul. Główna : numery nieparzyste od nr 9 do nr 17

numery parzyste od nr 50 do nr 84

 

Marta Suhak - Ogłaza

3

Marciszów

ul. Główna: numery nieparzyste od nr 21 do nr 23 i nr 86

ul. Nadrzeczna: numery parzyste od nr 26 do nr 30

numery nieparzyste od  nr 85 do nr 99

ul. Polna, ul. Stawowa, ul. Zakole, ul. Stroma

ul. Spółdzielcza: numery nieparzyste od nr 1 do nr 7

 numery parzyste od nr 2 do nr 22

 

Grzegorz Parzygnat

4

Marciszów

ul. Pocztowa, ul. Dworcowa,               ul. Wrzosowa, ul. Tulipanowa,           ul. Słoneczna, ul. Różana,                  ul. Goździkowa, ul. Szkolna

 

Andrzej Kiper

5

Marciszów

ul. Włókiennicza, ul. Leśna,

ul. Główna : numery nieparzyste od nr 37 do nr 43

numery parzyste od nr  126 do nr 136

ul. Spółdzielcza : numery nieparzyste od nr 9 do nr 31

numery parzyste od nr 26 do nr 46

 

Dawid Chęciński

6

Ciechanowice :

od nr 1 do nr 33 i od nr 133 do nr 195

Mirosław Wolak

7

Ciechanowice:

od nr 34 do nr 78 i od nr 201 do nr230

Andrzej Mitczak

8

Ciechanowice: 

od nr 79 do nr 132

Julian Polański

9

Domanów, Pustelnik, Nagórnik

Sławomir Czerwiński

10

Pastewnik

Łukasz Leder

11

Świdnik

Edmund Orzechowski

12

Sędzisław: 

od nr 1 do nr 51 i od nr 57 do nr 80 

Jolanta Sanojca

13

Sędzisław: 

od nr 52 do nr 56 i od nr 81 do nr 148

Waldemar Gurgul

14

Wieściszowice :

numery nieparzyste od nr 1 do nr 101  z wyłączeniem nr 95

 

Jadwiga Adamczyk

15

Wieściszowice: 

numery parzyste od nr 2 do nr 102 oraz nr 95

 

Jan Koszyk

 

RADNI
VII KADENCJA (2014 - 2018)


 1. Adamczyk Jadwiga - Przewodnicząca Rady Gminy
 2. Chęciński Dawid
 3. Dzik Marian
 4. Frasunek Marcin
 5. Gwóźdź Piotr
 6. Mitczak Andrzej
 7. Nowakowski Kazimierz
 8. Suhak – Ogłaza Marta  
 9. Olejniczak Czesława
 10. Orzechowski Edmund
 11. Polański Julian
 12. Ryżowski Adam
 13. Wojtas Danuta
 14. Wolak Mirosław - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
 15. Wróblewski Władysław


Wykaz radnych kadencji 2014-2018 z podziałem na okręgi wyborcze

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Imię i nazwisko

1

Marciszów

ul. Główna : numery nieparzyste od nr 1 do nr 7

numery parzyste od nr 2 do nr 48

ul . Nadrzeczna: numery parzyste od nr 2 do nr 6

 numery nieparzyste od nr 21 do nr 81

 

Marcin Frasunek

2

Marciszów

ul. Nadrzeczna : numery parzyste od nr 10 do nr 24A

ul. Księcia Bolka I, ul. Kościelna, ul. Sołecka

ul. Główna : numery nieparzyste od nr 9 do nr 17

numery parzyste od nr 50 do nr 84

 

Marta Suhak - Ogłaza

3

Marciszów

ul. Główna: numery nieparzyste od nr 21 do nr 23 i nr 86

ul. Nadrzeczna: numery parzyste od nr 26 do nr 30

numery nieparzyste od  nr 85 do nr 99

ul. Polna, ul. Stawowa, ul. Zakole, ul. Stroma

ul. Spółdzielcza: numery nieparzyste od nr 1 do nr 7

 numery parzyste od nr 2 do nr 22

 

Piotr Gwóźdź

4

Marciszów

ul. Pocztowa, ul. Dworcowa,               ul. Wrzosowa, ul. Tulipanowa,           ul. Słoneczna, ul. Różana,                  ul. Goździkowa, ul. Szkolna

 

Marian Dzik

5

Marciszów

ul. Włókiennicza, ul. Leśna,

ul. Główna : numery nieparzyste od nr 37 do nr 43

numery parzyste od nr  126 do nr 136

ul. Spółdzielcza : numery nieparzyste od nr 9 do nr 31

numery parzyste od nr 26 do nr 46

 

Dawid Chęciński

6

Ciechanowice :

od nr 1 do nr 33 i od nr 133 do nr 195

Mirosław Wolak

7

Ciechanowice:

od nr 34 do nr 78 i od nr 201 do nr230

Andrzej Mitczak

8

Ciechanowice: 

od nr 79 do nr 132

Julian Polański

9

Domanów, Pustelnik, Nagórnik

Władysław Wróblewski

10

Pastewnik

Kazimierz Nowakowski

11

Świdnik

Edmund Orzechowski

12

Sędzisław: 

od nr 1 do nr 51 i od nr 57 do nr 80 

Czesława Olejniczak

13

Sędzisław: 

od nr 52 do nr 56 i od nr 81 do nr 148

Danuta Wojtas

14

Wieściszowice :

numery nieparzyste od nr 1 do nr 101  z wyłączeniem nr 95

 

Jadwiga Adamczyk

15

Wieściszowice: 

numery parzyste od nr 2 do nr 102 oraz nr 95

 

Adam Ryżowski
RADNI
KADENCJA 2010 - 2014

 1. Adamczyk Jadwiga
 2. Cepielik Stanisław
 3. Chęciński Dawid
 4. Dzik Marian
 5. Gwóźdź Piotr
 6. Mazur Henryk - Przedwodniczący Rady
 7. Mospan Teresa
 8. Mitczak Andrzej
 9. Solarz Stanisław
 10. Siudak Zofia
 11. Szołdrowski Józef
 12. Wrona Adam - Z-ca Przewodniczącego Rady
 13. Wojtas Danuta
 14. Ryżowski Adam
 15. Zawierucha Janusz

RADNI
KADENCJA 2006 - 2010

 1. Jadwiga Adamczyk
 2. Janusz Banasiewicz - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej
 3. Tadeusz Borowy
 4. Marian Dzik
 5. Piotr Gwóźdź
 6. Henryk Mazur- Przewodniczący Rady Gminy
 7. Teresa Mospan
 8. Andrzej Mitczak
 9. Czesława Olejniczak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 10. Stanisaw Solarz
 11. Zofia Siudak - Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki
 12. Adam Wrona - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Budżetu
 13. Władysław Wróblewski
 14. Zofia Wesołowicz
 15. Adam Ryżowski- Wiceprzewodniczący Rady Giminy

redaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :