Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Mikroprojekty

Fundusz Mikroprojektów

"Partnerstwo nie zna granic 2013”

Nazwa projektu: „Partnerstwo nie zna granic 2013”
Wartość projektu: 6.475,00 EURO
Dofinansowanie: 5.503,75 EURO
Okres realizacji projektu: 01.04.2013 r. – 30.09.2013 r.
Z dniem 1 kwietnia 2013 r. Gmina Marciszów przystąpiła do realizacji kolejnego mikroprojektu w Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Na etapie jego realizacji zostały przeprowadzone cztery wydarzenia kulturalne:

„Na rowerze przez granice” – 15-16.06.2013 r. - została zorganizowana dwudniowa wycieczka rowerowa. Impreza rozpoczęła się w sobotę przyjazdem grupy 40 rowerzystów      z Czech. W godzinach popołudniowych zorganizowano spotkanie integracyjne czeskich rowerzystów wraz z mieszkańcami naszej gminy.
Następnego dnia zorganizowana została  wspólna wyprawa  rowerowa na Kolorowe Jeziorka do Wieściszowic. W ciągu dwóch dni  Czesi przejechali ok. 120 km,  a w drodze powrotnej zwiedzili Bazylikę w Krzeszowie.
Uczestnikom projektu wręczono pamiątkowe puchary, medale oraz dyplomy. „Dni Marciszowa” – 29.06.2013 r. – jednodniowa impreza o charakterze społeczno – kulturalnym, której celem było pogłębienie wiedzy  o historii oraz współczesności gminy i jej okolicy. Imprezę uświetnił występ  grupy rycerzy z Zamku Bolków.
Dodatkową atrakcją był szereg konkurencji sportowych, podczas których uczestnicy zdobyli wiele atrakcyjnych nagród.  Impreza została zakończona wspólną zabawą taneczną.


”Sport bez granic” w Gminie Vitezna – 06.07.2013 r. – impreza zorganizowana po stronie czeskiej, której główną atrakcją były międzynarodowe rozgrywki piłki nożnej oraz  turniej  ringo. Najwięcej emocji wśród uczestników wywołała defilada „traktorów domowej roboty” oraz liczne atrakcje jarmarczne zorganizowane przez czeskich rzemieślników.

„Obyczaje ludowe, tradycje i rzemiosła” w Mieście Pilnikov – 10.08.2013 r. – wyjazd do Miasta Pilnikov -  jednodniowa impreza integracyjna zorganizowana równocześnie na miejscowym kąpielisku, stadionie oraz w siedzibie koła łowieckiego. W ramach projektu organizatorzy przygotowali bogaty program: występy zespołów muzycznych, pokazy szermierki historycznej, antyrama pokazująca historię miasta, wystawa przedmiotów historycznych.
Impreza została zakończona wspólną zabawą taneczną.

MarciszówPilnikovVitezna
redaguje: []

ostatnia zmiana:

przejdź do :