Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 139/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.   - 2022, menu 263, artykuł 2221 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

ZARZĄDZENIE Nr 139/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.  

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  139/2022
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 21 grudnia 2022 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.

 

Działając na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)  i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2022 roku poz. 559 ze zm. ) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 ze zm.  Wójt Gminy Marciszów

                                                             

z a r z ą d z a   co  następuje:                   

 

§ 1

 

Zwiększyć  dochody budżetowe                                           o kwotę          6.472,00

Zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 2

 

Zwiększyć  wydatki budżetowe                                            o kwotę         6.472,00

Zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 3

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działów między wydatkami bieżącymi oraz miedzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

 

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 139/2022
z dnia 21 grudnia 2022 r.

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę            6.472,00 zł

Zwiększenie dochodów dokonuje się na podstawie:

w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 6.472,00 zł  jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy
z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu  jako dodatkowe środki na zakwaterowanie, wyżywienie i utrzymanie  obywateli Ukrainy przybyłych do Gminy Marciszów, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

 

Zwiększa się wydatki o kwotę                   6.472,00 zł

Wydatki bieżące zwiększono:

w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 6.472,00 zł - zgodnie z otrzymanymi środkami.

 

W związku z  wykonywaniem  budżetu  dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami tego samego działu w wydatkach bieżących oraz między wydatkami majątkowymi a bieżącymi.:

W dziale 010 rozdział 01043 zwiększono § 4260 o kwotę 3.850,00 zł, a zmniejszono   § 4270 o kwotę 2.750,00 zł, § 4430
o kwotę 1.100,00 zł,

W dziale 010 rozdział 01044 zwiększono § 4260 o kwotę 23.550,00 zł, a zmniejszono  § 4190 o kwotę 300,00 zł,  § 4270
o kwotę 16.250,00 zł, § 4430 o kwotę 6.500,00 zł, § 4610 o kwotę 500,00 zł,

W dziale 710 rozdział 71035 zwiększono § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, a zmniejszono   § 4210 o kwotę 1.000,00 zł,

W dziale 750 rozdział 75022 zwiększono § 4300 o kwotę 450,00 zł, a zmniejszono   § 4210 o kwotę 450,00 zł,

W dziale 750 rozdział 75023 zwiększono § 4217 o kwotę 11.801,03 zł, § 4410 o kwotę 200,00 zł, a zmniejszono § 4307
o kwotę 7.256,03 zł, § 4430 o kwotę 200,00 zł, § 6067 o kwotę 4.545,00 zł,

W dziale 750 rozdział 75075 zwiększono § 4210 o kwotę 500,00 zł, a zmniejszono   § 4300 o kwotę 4.326,00 zł;

W dziale 750 rozdział 75095 zwiększono § 2910 o kwotę 3.605,00 zł, § 4300 o kwotę 300,00 zł, § 4560 o kwotę 221,00 zł,
a zmniejszono  § 4170 o kwotę 200,00 zł;

W dziale 754 rozdział 75412 zwiększono § 4210 o kwotę 640,00 zł, a zmniejszono   § 3020 o kwotę 500,00 zł, § 4170
o kwotę 1.200,00 zł, § 4280 o kwotę 100,00 zł;

W dziale 801 rozdział 80101 zwiększono § 3020 o kwotę 1.600,00 zł, § 4010 o kwotę 800,00 zł, § 4260 o kwotę 3.000,00 zł, § 4280 o kwotę 135,00 zł, § 4300 o kwotę 3.000,00 zł, § 4790 o kwotę 4.000,00 zł, a zmniejszono  § 4110 o kwotę 10.000,00 zł, § 4210 o kwotę 16.335,00 zł,;

W dziale 801 rozdział 80104 zwiększono § 4300 o kwotę 6.900,00 zł, § 4790 o kwotę 13.000,00 zł, a zmniejszono  § 3020
o kwotę 1.400,00 zł, § 4010 o kwotę 8.000,00 zł, § 4260 o kwotę 3.600,00 zł,

W dziale 801 rozdział 80107 zwiększono § 4790 o kwotę 1.600,00 zł,

W dziale 801 rozdział 80149 zwiększono § 4210 o kwotę 4.000,00 zł, § 4240 o kwotę 8.000,00 zł, a zmniejszono § 4790
o kwotę 12.000,00 zł,

W dziale 801 rozdział 80150 zwiększono § 4210 o kwotę 23.000,00 zł, a zmniejszono § 4790 o kwotę 23.000,00 zł,

W dziale 801 rozdział 80195 zwiększono § 4210 o kwotę 300,00 zł, a zmniejszono § 4700 o kwotę 300,00 zł,

W dziale 851 rozdział 85154 zwiększono § 4300 o kwotę 5.000,00 zł, a zmniejszono § 4170 o kwotę 5.000,00 zł,

W dziale 900 rozdział 90005 zwiększono § 4210 o kwotę 838,11 zł, a zmniejszono  § 4010 o kwotę 700,00 zł, § 4110
o kwotę 120,96 zł, § 4120 o kwotę 17,15 zł;

W dziale 900 rozdział 90026 zwiększono § 2910 o kwotę 4.692,00 zł, a zmniejszono rozdział 90095 § 4210 o kwotę 4.692,00 zł;

W dziale 921 rozdział 92116 zwiększono § 4260 o kwotę 400,00 zł, a zmniejszono  § 4210 o kwotę 400,00 zł;

 

W związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Domanów dokonano zmian:

W dziale 921 rozdział 92105 zwiększono § 4210 o kwotę 390,00 zł, a zmniejszono  § 4190 o kwotę 390,00 zł;

W związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Pastewnik dokonano zmian:

W dziale 921 rozdział 92105 zwiększono § 4300 o kwotę 460,00 zł, a zmniejszono  § 4190 o kwotę 460,00 zł;

 

Dochody budżetowe ogółem     -     31.753.709,77 zł

Wydatki budżetowe ogółem     -      37.306.422,50 zł

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2022 z 21.12.2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2022 z 21.12.2022 r.

Metryka

sporządzono
2023-03-07 przez Bania Edyta
udostępniono
2023-03-07 14:50 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-03-07 15:03 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
112
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.