Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA NR XXXV/212/2021 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030 - 2021, menu 244, artykuł 1671 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

UCHWAŁA NR XXXV/212/2021 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR XXXV/212/2021

RADY GMINY MARCISZÓW

z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030.

 

Na podstawie art. 10 e ust. 1 i art. 10 f ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z art. 9 pkt. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje:

 

§1.

Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Mirosław Wolak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Wraz z końcem roku 2020 upłynął czas obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2011-2020 stanowiącej załącznik do Uchwały Nr LVII/295/10 Rady Gminy Marciszów z dnia 3 sierpnia 2010 r. Wobec tego, Gmina Marciszów podjęła kroki zmierzające do opracowania nowego dokumentu określającego misję i wizję rozwoju, a w dalszej kolejności cele strategiczne i cele operacyjne, na najbliższe lata.

 

Pierwszym krokiem było podjęcie Uchwały Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji społecznych. Na jej podstawie, a w szczególności przedstawionych w załączniku kolejnych kroków opracowania dokumentu, przystąpiono do prac nad nową strategią Gminy – Strategią Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030.

 

Przedmiotem regulacji jest przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030 (dalej: Strategia), która została opracowana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.). Zapisy niniejszej ustawy szczegółowo określają elementy oraz poszczególne etapy opracowywania Strategii, w tym konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu, między innymi z mieszkańcami, sąsiednimi gminami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi. Ważnym elementem było również przeprowadzenie diagnozy dotyczącej sfer: społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, a następnie przedstawienie wniosków z przeprowadzonych badań, co w konsekwencji pozwoliło na opracowanie odpowiednich wyzwań rozwojowych i propozycji rozwiązania przyszłych problemów na bazie rozpoznanych potencjałów i możliwości, którymi dysponuje Gmina Marciszów.

 

Niniejsza Strategia stanowi podstawę do zrównoważonego i harmonijnego rozwoju Gminy Marciszów w perspektywie do 2030 r. Przedstawiona w Strategii misja i wizja rozwoju zostały dopasowane do potencjału i uwarunkowań Gminy Marciszów, a opracowane cele i kierunki działań są w zasięgu możliwości Gminy Marciszów.

 

Ważnym elementem procesu przygotowywania Strategii było przeprowadzenie konsultacji społecznych, zaopiniowanie projektu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 27 września do 7 listopada 2021 r. W tym czasie wszyscy zainteresowani mogli przedstawić swoje uwagi i sugestie za pomocą przygotowanych formularzy zgłaszania uwag. Ponadto odbył się dyżur telefoniczny i spotkanie informacyjne. W kwestii opinii przedstawionej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, stwierdzono, że obecnie nie ma możliwości odniesienia się do zapisów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w zagadnieniach dotyczących planowania przestrzennego. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnił owo odstąpienie.

 

Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie Strategii w dalszym rozwoju Gminy Marciszów uznać należy, że przyjęcie procedowanej uchwały jest zasadne i przyniesie pozytywne korzyści dla dalszych działań.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Mirosław Wolak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/212/2021

Rady Gminy Marciszów

z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MARCISZÓW NA LATA 2021-2030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2022-03-07 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2022-03-07 00:00 przez Dubiel Marcin
zmodyfikowano
2022-03-07 21:55 przez Dubiel Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
276
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.