Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów po 01.01.2019

Szanowni Państwo !

Serdecznie przepraszamy  za zwłokę, w udostępnieniu przez firmę  pojemników i worków  służących do selektywnej zbiórki na frakcję suchą i zmieszaną. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość za spowodowane zamieszanie, które jest od Gminy niezależne.

Do czasu rozstawienia nowych pojemników musimy  zbierać odpady  w ramach starego modelu tj.:  odpady zmieszane zbieramy do pojemników metalowych, czarnych lub ciemnozielonych; szkło powinniśmy segregować  i składać  w ogólnodostępnych pojemnikach z napisem szkło; plastikowe odpady opakowaniowe, które segregujemy jako frakcję suchą składamy w ogólnodostępnych koszach na plastik i papier , odpady „bio” zbieramy do worków koloru brązowego.

Odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2019 r.

Urząd Gminy  w Marciszowie  informuje,
że usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Marciszów od dnia 1 stycznia 2019 roku świadczyć będzie:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o.
Ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor
tel. 76 8703026

Harmonogram wywozu odpadów :
Zmieszane odpady komunalne na terenie Gminy Marciszów
odbierane są z częstotliwością – 1 raz na dwa tygodnie

Segregowane odpady komunalne na terenie Gminy Marciszów
odbierane są z częstotliwością : papier+ plastik 2 razy  w miesiącu
szkło – 1 raz w miesiącu
„BIO” - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie  -  z uwzględnieniem , że w okresie od kwietnia do października odbiór będzie się odbywał nie rzadziej niż 1 raz na tydzień;
PONIŻEJ PODAJEMY LINK DO STRONY GDZIE MOŻNA POBRAĆ HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW:
Załączniki:

Data publikacji 2018-12-28 15:33:16COM-D - odbiór odpadów - informacjeredaguje: [Ewelina Tokarska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :