Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Opinie RIO


Uchwała nr I/320/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów na lata 2018-2029, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Marciszów na 2018 rok.Uchwała nr I/323/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Marciszów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Marciszów na 2018 rok.


Uchwała Nr I/55/2017
Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2017
w sprawie opinii o prawidłowości planowane kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Marciszów nr XXXII/159/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów oraz nr XXXII/166/16 
z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017Uchwała Nr I/54/2017

Składu Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2017.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Marciszów przedstawionego
w Rady Gminy Marciszów nrt XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.


Uchwała Nr I/309/2016

Składu Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2016.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów na lata 2017 - 2028,
przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Marciszów na 2017 rok.


Uchwała Nr I/308/2016

Składu Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2016.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Marciszów przedstawionego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2017.


Uchwała Nr I/177/2016

Składu Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 25 lipca 2016.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Marciszów przedstawionego w uchwale Rady Gminy Marciszów nr XXV/123/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016.


Uchwała Nr I/59/2016

Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 4 lutego 2016
w sprawie opinii o prawidłowości planowane kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Marciszów nr XVII/82/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów oraz nr XVII/85/15 w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016


Uchwała Nr I/337/2015
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2015
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów na lata 2016-2027 przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2016


Uchwała Nr I/29/2015

Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 27 stycznia 2015
w sprawie opinii o prawidłowości planowane kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Marciszów nr III/7/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów oraz nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2015


Uchwała Nr I/314/2014
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 04 grudnia 2014
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2015


Uchwała Nr I/18/2014

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 2014

w sprawie opinii o możliwości finansowania deficytu budżetu gminy Marciszów przedstawionego w Uchwale Rady Gminy Marciszów nr XLIII/217/13 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014

Uchwała Nr I/17/2014
Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 2014
w sprawie opinii o prawidłowości planowane kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady gminy Marciszów nr XLIII/210/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów oraz nr XLIII/217/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014


Uchwała Nr I/319/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 09 grudnia 2013
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Marciszów na rok 2014Uchwała Nr I/35/2013
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 31 stycznia 2013
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Marciszów NR XXX/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów oraz w uchwale Nr XXX/166/12 z 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013Uchwała Nr I/276/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 26 listopada 2012
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Marciszów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013Uchwała Nr I/39/2012
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 6 lutego 2012
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Marciszów NR XVIII/81/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów oraz w uchwale NrXVIII/85/11 z 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012Uchwała I/377/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 147 grudnia 2011
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012


 Uchwała I/295/2010
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2010
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011

 
Uchwała I/28/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 3 lutego 2011
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Marciszów przedstawionego w uchwale Rady Gminy Marciszów Nr IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011

 
Uchwała Nr I/29/2011
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 3 lutego 2011
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Marciszów NR IV/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Marciszów oraz Nr IV/12/10 z 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011


Uchwała Nr I-249/2010
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 17 grudnia 2010 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2011 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Marciszów


Uchwała Nr I-250/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z dnia 9 grudnia 2009 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2010 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Marciszów

 


Uchwała Nr I-269/2008
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2008 roku
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2009 rok oraz o prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu gminy Marciszów.
Uchwała Nr I-301/2007
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 13 grudnia 2007 roku
w sprawie opinii o prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu gminy Marciszów.Uchwała Nr I-28/2007
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 5 lutego 2007 roku
w sprawie opinii o prawidłowości prognozy łącznej kwoty długu gminy Marciszów.
redaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :