Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2017, menu 91, strona 5 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Data wytworzenia 2017-02-23, ostatniej modyfikacji 2018-11-26 15:31

Uchwała Nr XXXIV/181/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.

UCHWAŁA Nr XXXIV/181/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2016 roku poz. 446), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2016 poz. 1870) Rada Gminy Marciszów u c h w a l a co następuje: § 1 Zwiększa się
Data wytworzenia 2017-02-23, ostatniej modyfikacji 2018-11-26 15:29

Uchwała Nr XXXIV/180/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 23 lutego 2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2017 roku".

UCHWAŁA Nr XXXIV/180/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 23 lutego 2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2017 roku”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016r, poz.446 ) art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2017-02-23, ostatniej modyfikacji 2018-11-26 15:26

Uchwała Nr XXXIV/179/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 23 lutego 2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr XXXIV/179/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 23.02.2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.), oraz art. 24 ust 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.
Data wytworzenia 2017-01-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-26 15:24

Uchwała Nr XXXIII/177/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.

Uchwała Nr XXXIII/177/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2016 roku poz. 446), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1870) Rada Gminy Marciszów uchwala co następuje: § 1 Zwiększa się
Data wytworzenia 2017-01-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-26 15:22

Uchwała Nr XXXIII/176/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Nr XXXIII/176/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016r. poz.446 z póź.zm. ) oraz art.116,117,129 ust. 1 pkt 2, 206 ust. 1-4, 208, 209 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz.
Data wytworzenia 2017-01-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-26 15:21

Uchwała Nr XXXIII/175/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXII/164/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016r.w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedsz

Uchwała Nr XXXIII/175/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXII/164/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016r.w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Marciszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.
Data wytworzenia 2017-01-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-26 15:16

Uchwała Nr XXXIII/174/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uchwała Nr XXXIII/174/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016r. poz.446 z póź.zm. ) oraz art.14 a ust.1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolityDz.U.2016 r. poz.1943 z póź.
Data wytworzenia 2017-01-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-26 15:15

Uchwała Nr XXXIII/173/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII/173/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1
Data wytworzenia 2017-01-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-26 15:14

Uchwała Nr XXXIII/172/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

Uchwała Nr XXXIII/172/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1
Data wytworzenia 2017-01-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-26 15:13

Uchwała Nr XXXIII/171/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Marciszów".

Uchwała Nr XXXIII/171/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Marciszów”. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz.446 ) uchwala się co następuje: § 1 Przyjmuje się Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Marciszów w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym
1 2 3 4 5 6
5 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.