Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2017, menu 91, strona 2 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Data wytworzenia 2017-11-30, ostatniej modyfikacji 2018-11-27 15:45

Uchwała Nr XLIV/216/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XLIV/216/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych
Data wytworzenia 2017-11-30, ostatniej modyfikacji 2018-11-27 15:44

Uchwała Nr XLIV/215/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr XLIV/215/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 ze zm.), oraz art. 24 ust 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.
Data wytworzenia 2017-11-30, ostatniej modyfikacji 2018-11-27 15:43

Uchwała Nr XLIV/214/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział

UCHWAŁA Nr XLIV/214/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) na rok 2018 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
Data wytworzenia 2017-10-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-27 15:42

Uchwała Nr XLIII/212/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych w Pastewniku w granicach działek geodezyjnych nr 398 o pow. 1,55 ha, nr 436 o pow. 11,65 ha

UCHWAŁA Nr XLIII/212/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych w Pastewniku w granicach działek geodezyjnych nr 398 o pow. 1,55 ha, nr 436 o pow. 11,65 ha, nr 439 o pow. 3,29 ha, nr 445 o pow. 4,64 ha, nr 454/2 o pow. 24,41 ha, nr 454/4 o pow. 6,91 ha oraz nieruchomości rolnej położonej w Domanowie w granicy działki geodezyjnej nr 15/1 o pow.
Data wytworzenia 2017-10-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-27 15:40

Uchwała Nr XLIII/211/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.

UCHWAŁA Nr XLIII/211/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2017 roku poz. 1875), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: §
Data wytworzenia 2017-10-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-27 15:38

Uchwała Nr XLIII/210/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza.

UCHWAŁA Nr XLIII/210/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”, art. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2017-10-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-27 15:37

Uchwała Nr XLIII/209/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości gruntowej położonej w Wieściszowicach w granicy działki nr 83 stanowi

UCHWAŁA Nr XLIII/209/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości gruntowej położonej w Wieściszowicach w granicy działki nr 83 stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącą w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Data wytworzenia 2017-10-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-27 15:36

Uchwała Nr XLIII/208/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 3/56, nr 3/57 położonych w Marciszowie.

UCHWAŁA Nr XLIII/208/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 3/56, nr 3/57 położonych w Marciszowie. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2017-09-28, ostatniej modyfikacji 2018-11-27 15:34

Uchwała Nr XLII/207/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XLII/207/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 września 2017r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje:
Data wytworzenia 2017-09-28, ostatniej modyfikacji 2018-11-27 15:32

Uchwała Nr XLII/206/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza.

UCHWAŁA NR XLII/206/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.
1 2 3 4 5 6
2 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.