Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XLIV/220/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - 2017, menu 91, artykuł 237 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XLIV/220/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XLIV/220/17
Rady  Gminy Marciszów
z dnia 30 listopada  2017


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

    Działając na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 roku  poz. 1875 ) w związku z  art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 roku poz. 1785 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P. z 2017 roku poz. 800 ) Rada Gminy Marciszów 

uchwala co następuje:

§ 1   


Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  3,5 tony i poniżej 12 ton:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                            783,00                          
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                   1043,00
c/ powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton                                     1409,00     

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:                        

1/ o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                               
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton                          1.252,00                    
b/ nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton                          1.252,00  
c/ nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton                          1.356,00 
d/ nie mniej niż 15 ton                                  1.878,00

2/ o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton                                    1.461,00
b/ nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton                                    1.826,00                                    
c/ nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton                                    1.826,00   
d/ nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony                                    1.878,00 
e/ nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton                                    2.296,00   
f/ nie mniej niż 25 ton                                            2.400,00    

3/ o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innymi systemami zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 25 ton                          2.504,00 
b/ nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton                         2.661,00
c/ nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton                         2.817,00
d/ nie mniej niż 29 ton, mniej niż 31 ton:                         
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne            2.958,00
- z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych                     3.130,00 
e/ nie mniej niż 31 ton:                                                                                
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:                        3.130,00 
- z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:                                                      3.130,00

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                     1.722,00 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.


1/ o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton                          1.878,00
b/ nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton                          1.878,00    
c/ nie mniej niż 25 ton, mniej niż 31 ton                          1.983,00 
d/ nie mniej niż 31 ton:                          
-z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne            2.400,00              
-z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych                    2.400,00                     

2/ o trzech osiach  z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 40 ton                          2.974,00 
b/ nie mniej niż 40 ton:                                
- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:            2.974,00    
- z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:                     3.120,00                

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                                                   574,00    

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1/ o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton                          1096,00
b/ nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton                          1096,00  
c/ nie mniej niż 25 ton                                   1096,00                 

2/ o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton                          1096,00  
b/ nie mniej niż 28 ton, mniej niż 33 tony                          1.252,00 
c/ nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton                          1.722,00       
d/ nie mniej niż 38 ton                                  2.139,00    

3/ o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

  a/ nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton                          1.565,00 
  b/ nie mniej niż 38 ton                                  2.035,00 

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a/ mniejszej niż 22 miejsca- 2 pojazdy                           887,00 
b/ równej lub większej niż 22 miejsca                               1690,00                        

§ 2 


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Traci moc Uchwała Nr XV/70/15 Rady Gminy w Marciszowie  z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie nie wcześniej, niż od 01 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Metryka

sporządzono
2017-11-30 przez Anna Płaszczyńska
udostępniono
2017-11-30 00:00 przez Anna Płaszczyńska
zmodyfikowano
2018-11-27 15:50 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
408
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.