Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, menu 90, strona 5 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

Data wytworzenia 2018-02-22, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:03

Uchwała Nr XLVII/240/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz prawem własności zabudowy.

UCHWAŁA Nr XLVII/240/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2018 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz prawem własności zabudowy. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm. ), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r.
Data wytworzenia 2018-02-22, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 14:10

Uchwała Nr XLVII/239/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Marciszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA Nr XLVII/239/18 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 22 lutego 2018 w sprawie: podziału Gminy Marciszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r.,poz.1875 i 2232 oraz z 2018 r, poz. 130) oraz art. 12 § 2,3,11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Data wytworzenia 2018-02-22, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 14:08

Uchwała Nr XLVII/238/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Marciszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

UCHWAŁA Nr XLVII/238/18 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 22 lutego 2018 w sprawie: podziału Gminy Marciszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. `Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( DZ.U z 2017r, poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r, poz. 130) oraz art. 419 § 2 i 4 i art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy (
Data wytworzenia 2018-02-22, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 14:05

Uchwała Nr XLVII/237/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolniony

UCHWAŁA Nr XLVII/237/18 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Marciszów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.
Data wytworzenia 2018-02-22, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 14:03

Uchwała Nr XLVII/236/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i doradcy zawodowego.

UCHWAŁA Nr XLVII/236/18 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i doradcy zawodowego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232) i art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) Rada Gminy Marciszów, uchwala co następuje: §
Data wytworzenia 2018-02-22, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 14:01

Uchwała Nr XLVII/235/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciszów

UCHWAŁA Nr XLVII/235/18 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciszów Na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1875 z póź.
Data wytworzenia 2018-02-22, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 13:59

Uchwała Nr XLVII/234/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.

UCHWAŁA Nr XLVII/234/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2018 w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.2222) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego
Data wytworzenia 2018-01-25, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 13:57

Uchwała Nr XLVI/233/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XLVI/233/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się
Data wytworzenia 2018-01-25, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 13:56

Uchwała Nr XLVI/232/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2018

UCHWAŁA Nr XLVI/232/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 stycznia 2018r w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2018 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. z 2017 roku, poz.1875), art. 4' ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
Data wytworzenia 2018-01-25, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 13:54

Uchwała Nr XLVI/231/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2018

UCHWAŁA Nr XLVI/231/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2018 Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2017, poz.1875 ze zmianami/ Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się plany pracy na rok 2018 Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów: - Komisji Oświaty,
1 2 3 4 5 6
5 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.