Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, menu 90, strona 4 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

Data wytworzenia 2018-03-29, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:51

Uchwała Nr L/250/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.

UCHWAŁA Nr L/250/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2017 roku poz. 1875), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Zwiększa się dochody
Data wytworzenia 2018-03-29, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:49

Uchwała Nr L/249/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Marciszów.

UCHWAŁA Nr L/249/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Marciszów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami), na wniosek Wójta Gminy Marciszów Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Z dniem 01 kwietnia 2018 roku powołuje się Panią EDYTĘ BANIA na stanowisko Skarbnika Gminy Marciszów.
Data wytworzenia 2018-03-29, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:47

Uchwała Nr L/248/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej "Wodociągi Marciszowskie" z siedzibą w Marciszowie

UCHWAŁA Nr L/248/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie Na podstawie art. 9 ust. l, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 11, art. 12 ust.
Data wytworzenia 2018-03-29, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:39

Uchwała Nr L/247/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2018 roku".

UCHWAŁA Nr L/247/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2018 roku”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1875 ze zm. ) art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2018-03-29, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:35

Uchwała Nr L/246/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marciszów

UCHWAŁA NR L/246/18 RADY GMINY W MARCISZOWIE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marciszów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 poz. 130), oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.
Data wytworzenia 2018-03-29, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:34

Uchwała Nr L/245/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA Nr L/245/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Data wytworzenia 2018-03-29, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:32

Uchwała Nr L/244/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów

UCHWAŁA NR L/244/18 RADY GMINY W MARCISZOWIE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów Na podstawie art. 30 ust.1 i 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.
Data wytworzenia 2018-03-09, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:22

Uchwała Nr XLIX/243/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.

UCHWAŁA Nr XLIX/243/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 09 marca 2018r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2017 roku poz. 1875), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Zwiększa się wydatki
Data wytworzenia 2018-02-22, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:17

Uchwała Nr XLVII/242/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.

UCHWAŁA Nr XLVII/242/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2017 roku poz. 1875), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Zwiększa się
Data wytworzenia 2018-02-22, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:06

Uchwała Nr XLVII/241/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Marciszów.

UCHWAŁA Nr XLVII/241/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2018r w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Marciszów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów u c h w a l a, co następuje: § 1 Na wniosek Wójta Gminy Marciszów odwołuje się z dniem 31 marca 2018 roku Panią Krystynę Magda ze stanowiska Skarbnika
1 2 3 4 5 6
4 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.