Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, menu 90, strona 3 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

Data wytworzenia 2018-06-21, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 16:07

Uchwała Nr LIV/262/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.

UCHWAŁA Nr LIV/262/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 21 czerwca 2018 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Marciszów u c h w a l a co następuje: § 1
Data wytworzenia 2018-06-21, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 16:05

Uchwała Nr LIV/261/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospod

UCHWAŁA Nr LIV/261/18 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
Data wytworzenia 2018-06-21, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 16:03

Uchwała Nr LIV/260/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/135/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów.

UCHWAŁA Nr LIV/260/18 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/135/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,art.40 ust.1,art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art. 4 ust.1i2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
Data wytworzenia 2018-06-21, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 16:01

Uchwała Nr LIV/259/18 Rada Gminy Marciszów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marciszów do organu regulacyjnego.

UCHWAŁA Nr LIV/259/18 Rada Gminy Marciszów z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marciszów do organu regulacyjnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
Data wytworzenia 2018-05-10, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:59

Uchwała Nr LII/256/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategia R

UCHWAŁA Nr LII/256/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie: w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju SUDETY 2030” Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) uchwala się, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2018-04-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:57

Uchwała Nr LI/255/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świdnik w granicy działki nr 105/1 stanowi

UCHWAŁA Nr LI/255/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świdnik w granicy działki nr 105/1 stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącą w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Data wytworzenia 2018-04-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:56

Uchwała Nr LI/254/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.

UCHWAŁA Nr LI/254/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2017 roku poz. 1875), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Zwiększa się wydatki
Data wytworzenia 2018-04-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:54

Uchwała Nr LI/253/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości.

UCHWAŁA Nr LI/253/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na zawarcie
Data wytworzenia 2018-04-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:53

Uchwała Nr LI/252/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale NR L/244/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkac

UCHWAŁA Nr LI/252/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale NR L/244/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów Na podstawie art. 30 ust.1 i 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.
Data wytworzenia 2018-04-26, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 15:52

Uchwała Nr LI/251/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji Sudeckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisa

UCHWAŁA Nr LI/251/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: udzielenia dotacji Sudeckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art.
1 2 3 4 5 6
3 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.