Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr I/8/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości. - 2018, menu 90, artykuł 455 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

Uchwała Nr I/8/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości.

UCHWAŁA Nr I/8/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 listopada 2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości.  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Marciszów 

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości gminne, w postaci:

 1. Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow.0,02 ha położonej w obrębie Wieściszowice
 2. Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow.0,01 ha położonej w obrębie Wieściszowice.
 3. Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow.0,01 ha położonej w obrębie Wieściszowice.
 4. Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 473 o pow.0,012 ha położonej w obrębie Wieściszowice.
 5. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 709/2 o pow.0,03 ha położonej w obrębie Ciechanowice.
 6. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 380/36 o pow.0,02 ha położonej w obrębie Marciszów.
 7. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 380/36 o pow.0,03 ha położonej w obrębie Marciszów.
 8. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 380/36 o pow.0,03 ha położonej w obrębie Marciszów.
 9. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 380/36 o pow.0,03 ha położonej w obrębie Marciszów.
 10. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 380/36 o pow.0,03 ha położonej w obrębie Marciszów.
 11. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 262/2 o pow.0,018 ha położonej w obrębie Marciszów.
 12. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 262/2 o pow.0,02 ha położonej w obrębie Marciszów.
 13. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 262/2 o pow.0,02 ha położonej w obrębie Marciszów.
 14. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 262/2 o pow.0,017 ha położonej w obrębie Marciszów.
 15. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 262/2 o pow.0,017 ha położonej w obrębie Marciszów.
 16. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 262/2 o pow.0,018 ha położonej w obrębie Marciszów.
 17. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 262/2 o pow.0,015 ha położonej w obrębie Marciszów.
 18. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 262/2 o pow.0,014 ha położonej w obrębie Marciszów.
 19. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 262/2 o pow.0,027 ha położonej w obrębie Marciszów.
 20. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 262/2 o pow.0,028 ha położonej w obrębie Marciszów.
 21. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 262/2 o pow.0,029 ha położonej w obrębie Marciszów
 22. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 262/2 o pow.0,047 ha położonej w obrębie Marciszów.
 23. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 262/2 o pow.0,065 ha położonej w obrębie Marciszów.
 24. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 262/2 o pow.0,023 ha położonej w obrębie Marciszów.
 25. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 301 o pow.0,45 ha położonej w obrębie Marciszów.
 26. Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 430 o pow.0,05 ha położonej w obrębie Marciszów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/8/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 listopada 2018 r.

Nieruchomości opisane w § 1 niniejszej uchwały stanowią własność gminy Marciszów.

Dotychczasowi dzierżawcy korzystają z dzierżawionych gruntów bez uwag, zgodnie z ich przeznaczeniem i celem dzierżawy określonym w umowie, wnosząc w określonych terminach czynsz oraz podatek od nieruchomości. Dzierżawcy wyrazili chęć kontynuowania dzierżawy, zatem zwrócili się o ponowne zawarcie umowy. Zawarcie kolejnych umów na okres 3 lat będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych przychodów. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. 

Uchwała rady gminy jest również wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

W związku z powyższym, aby zawrzeć kolejne umowy z dotychczasowymi dzierżawcami konieczna jest zgoda rady gminy.   

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

sporządzono
2018-11-29 przez Anna Płaszczyńska
udostępniono
2018-11-29 00:00 przez Anna Płaszczyńska
zmodyfikowano
2018-12-07 11:28 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
398
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.