Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów. - 2018, menu 90, artykuł 453 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów.

UCHWAŁA Nr I/6/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 listopada 2018

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy  z dnia   21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity DZ.U. z 2016 roku, poz.902 ze zmianami) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( DZ.U. z 2018 roku, poz. 936)  Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Pana Wiesława Cepielika - Wójta Gminy Marciszów  w następującej wysokości:
1)    wynagrodzenie zasadnicze w kwocie:         – 4.700,00 zł
2)    dodatek funkcyjny w kwocie    :             – 1.700,00 zł
3)    dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości:                        –  1.600,00 zł
4)    dodatek za wieloletnią  pracę w wysokości 19% wynagrodzenia zasadniczego                      w kwocie                         -     893,00 zł                

§ 2


Ponadto Wójtowi Gminy  zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagrody jubileuszowe  i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 20 listopada 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław WolakUzasadnienie:

Zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku (DZ.U. z 2018 roku, poz. 936) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  z dniem 01 lipca 2018 roku obowiązuje nowy taryfikator  dla  pracowników samorządowych  zatrudnionych na podstawie wyboru. W wyniku przeprowadzonych wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018r. dokonano wyboru nowego Wójta  Gminy, który złożył ślubowanie w dniu 20 listopada 2018r. 
W związku  z powyższym  organ stanowiący winien podjąć uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów z mocą jej obowiązywania od dnia 20 listopada 2018 roku.

Dotychczasowe wynagrodzenie Wójta Gminy przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4.700,00 zł
- dodatek funkcyjny w kwocie - 1.700,00 zł 
- dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie  - 2.560,00 zł
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 1.100,00 zł

Nowe  uregulowania określają:

- dla wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców 

 a) wynagrodzenie zasadnicze od 3.400,00 zł do 4.700,00 zł
 b) maksymalny poziom  dodatku funkcyjnego  - 1.900, 00 zł
 c) dodatek specjalny  w kwocie co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia  zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

sporządzono
2018-11-29 przez Anna Płaszczyńska
udostępniono
2018-11-29 00:00 przez Anna Płaszczyńska
zmodyfikowano
2018-12-07 11:20 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
480
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.