Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr LVII/275/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018. - 2018, menu 90, artykuł 190 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

Uchwała Nr LVII/275/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.

UCHWAŁA Nr LVII/275/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 października 2018

w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)   Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1


Zwiększa się dochody budżetu gminy                o kwotę       24.000,00
z tego:
            dochody bieżące                        o kwotę        24.000,00

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę       106.000,00
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę         41.000,00
           wydatki majątkowe                                                                o kwotę         65.000,00

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy    o kwotę          82.000,00
z tego:
           wydatki bieżące    o kwotę          17.000,00
           wydatki majątkowe                                                               o kwotę           65.000,00

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

Plan dochodów po zmianach            21.914.739,86 zł
Plan wydatków po zmianach            27.384.262,40 zł

§ 2


W uchwale Nr XLV/228/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018  uchwala się nowe brzmienie załączników:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2018, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
Nr 9 – Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2018 rok, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę        24.000,00 zł

W dziale 010 rozdział 01010 w kwocie – 24.000,00 zł ze względu na wyższe wykonanie założonego planu wpływu środków z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę        106.000,00 zł
- w dziale 010 rozdział 01010 w kwocie 24.000,00 na płatności za analizę wody i ścieków ( wydatki ze środków na ochronę środowiska);

- w dziale 750 rozdział 75022 w kwocie 65.000,00 zł na zakup sprzętu dyskusyjno-konferencyjnego wraz z oprogramowaniem do obsługi komisji i sesji Rady Gminy( wydatki inwestycyjne).

- W dziale 852  rozdział 85202 zwiększenie w kwocie 17.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na bieżące płatności DPS w IV kwartale.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę         82.000,00 zł

- W dziale 855  rozdziale 85510 w kwocie 17.000,00 zł w związku z mniejszym wykonaniem budżetu w stosunku do planu.

- w dziale 926 rozdziale 92695 w kwocie 65.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.”Zagospodarowanie terenu przy boiskach piłkarskich w Marciszowie polegających na wyposażeniu w trybuny sportowe.”

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

ZAŁĄCZNIK

 

Metryka

sporządzono
2018-10-25 przez Anna Płaszczyńska
udostępniono
2018-10-25 00:00 przez Anna Płaszczyńska
zmodyfikowano
2018-11-23 16:33 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
456
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.