Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Informacje o obradach sesji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „LII sesja Rady Gminy Marciszów - Informacje o obradach sesji, menu 85, artykuł 2311 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje o obradach sesji

LII sesja Rady Gminy Marciszów

          Marciszów, 18.05.2023 r.

OSP.0002.5.2023                                              

Dot.zwołania  LII sesji

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów   

Informuję, że w dniu 26 maja / piątek / 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy
w Marciszowie odbędą się obrady LII sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

 

1/ Otwarcie sesji.

2/ Powitanie.

3/ Stwierdzenie quorum.

4/ Przedstawienie porządku obrad.

5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.

8/ Raport o stanie Gminy Marciszów.

a/ Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marciszów.

b/ debata nad raportem,

c/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2022. 

9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok. 

a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

b/ zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r.

c/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.

d/ dyskusja nad sprawozdaniami.

e/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2022 rok.  

10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2022 r. Wójtowi Gminy Marciszów.

a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium za 2022 r. Wójtowi Gminy Marciszów.

b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium za 2022 r. Wójtowi Gminy Marciszów.

c/ dyskusja.

d/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

11/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo, 

b/  zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,

c/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 - 2033.

12/ Sprawy różne.

13/ Zamknięcie obrad sesji.

 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2023, poz.40 ze zmianami/ w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabrać głos, składając do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. 

Zgłoszenie można składać wg załączonego wzoru najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja,  tj. 25 maja 2023 r.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. 

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

 

 

Z poważaniem

 

Mirosław Wolak   
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Metryka

sporządzono
2023-05-18 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-05-18 14:14 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-05-18 14:20 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
47
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.