Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE O ŚRODOWISKU Odbiór odpadów komunalnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do 15 marca 2013 roku deklarację, stanowiącą podstawę do naliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych. - Odbiór odpadów komunalnych, menu 48, artykuł 26 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Odbiór odpadów komunalnych

Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do 15 marca 2013 roku deklarację, stanowiącą podstawę do naliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do 15 marca 2013 roku deklarację, stanowiącą podstawę do naliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Zmiany w zakresie gospodarki śmieciami spowodowała nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z tą ustawą to Gminy od 01.07.2013 r. przejmą gospodarkę odpadami komunalnymi i staną się odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania tych odpadów. Działania Gminy skierowane będą w tym kierunku, aby nasza Gmina była czysta a po lasach i rowach wach nie zalegały sterty śmieci.

Aby sprostać temu zadaniu koniecznym stało się podjęcie wielu działań organizacyjnych, opracowanie stosownych dokumentów, które będą ustalały obowiązki zarówno Gminy jak i właścicieli nieruchomości, w tym obowiązek ponoszenia przez mieszkańców Gminy opłat za odbieranie śmieci z ich gospodarstw. Ważnym dokumentem w tym zakresie było opracowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów, którego projekt uzyskał pozytywną opinię SANEPID-u. Jego treść zamieszczona jest na stronie internetowej www.marciszow.pl. Regulamin został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29.11.2012 r. i stanie się dokumentem obowiązującym na terenie naszej Gminy od dnia 1 lipca 2013 r.

Wnoszenie opłat jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a nie obowiązkiem nakładanym przez Gminę. Gmina dokonuje jedynie wyboru metody naliczania tych opłat oraz ustala stawkę i częstotliwość odbioru śmieci. Opłata jest wymogiem obligatoryjnym i przymusowym. Nie ma możliwości odstąpienia od niej, czy też jej umarzania. W stosunku do osób, które nie złożą stosownych deklaracji, na podstawie których naliczona zostanie opłata, Wójt Gminy musi wydać zastępczą decyzje określającą opłatę dla tej osoby czy też gospodarstwa.

W dniu 29.11.2012 r. podjęto uchwałę przez Radę Gminy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Marciszów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,00 zł miesięcznie.
 3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł miesięcznie.
 4. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy;
  • o pojemności do 120 l - w wysokości - 40,00 zł.
  • o pojemności 240 l – w wysokości - 80,00 zł.
  • o pojemności 1100 l - w wysokości -160,00 zł.
  • o pojemności powyżej 1100 l – 0,15 zł. za każdy litr pojemnika
 5. Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  • o pojemności do 120 l - w wysokości - 24,00 zł,
  • o pojemności 240 l – w wysokości - 48,00 zł.
  • o pojemności 1100 l - w wysokości -100,00 zł.
  • o pojemności powyżej 1100 l – 0,10 zł. za każdy litr pojemnika
 6. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
  • o pojemności do 120 l - w wysokości 40,00 zł.
  • o pojemności 240 l – w wysokości 80,00 zł.
  • o pojemności 1100 l - w wysokości 160,00 zł.
  • o pojemności powyżej 1100 l – 0,15 zł. za każdy litr pojemnika
 7. Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
  • o pojemności do 120 l - w wysokości 24,00 zł,
  • o pojemności 240 l – w wysokości 48,00 zł.
  • o pojemności 1100 l - w wysokości 100,00 zł.
  • o pojemności powyżej 1100 l – 0,10 zł. za każdy litr pojemnika

Od 1 lipca właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą. Będą zobowiązani (jak wyżej) do złożenia deklaracji i na jej podstawie będą wnosić należną opłatę do Gminy. Opłatą zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy, zarówno Ci, którzy złożą deklarację jak również Ci, na których opłata zostanie nałożona w drodze decyzji Wójta Gminy. Zgodnie z zapisami ustawy opłatę za śmieci będzie można wnosić jedynie przelewem na konto lub płatnością w kasie. Brak będzie możliwości płacenia inkasentowi.

Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z przedsiębiorcą zbierającym śmieci należy rozwiązać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Więcej informacji na temat ochrony środowiska i gospodarki odpadami, znajdziecie Państwo na naszej stronie www.marciszow.pl.

 

Deklaracja do pobrania;

Sprawy prowadzi;
Referat Gospodarki Gruntami
I Ochrony Środowiska
Tel.(75)7410367,7410208
ochrona.srodowiska@marciszow.pl

Do pobrania:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY MARCISZÓW

Metryka

sporządzono
2018-11-07 przez Ewelina Tokarska
udostępniono
2018-11-07 00:00 przez Ewelina Tokarska
zmodyfikowano
2018-11-07 14:04 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
696
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.