Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2024, menu 295, strona 5 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

Data wytworzenia 2024-02-06, ostatniej modyfikacji 2024-02-06 14:27

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 10 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120 ze zm.) oraz art. 14 ust 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
Data wytworzenia 2024-02-06, ostatniej modyfikacji 2024-02-06 14:21

Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 10 stycznia  2024 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2024 r. Działając na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 40 ze zm. ) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr LXII/375/2023
Data wytworzenia 2024-02-06, ostatniej modyfikacji 2024-02-06 14:15

Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 05 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie: planu finansowego do uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024 w układzie dział, rozdział i paragraf. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) w związku z art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.
Data wytworzenia 2024-02-06, ostatniej modyfikacji 2024-02-06 10:57

Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 6 lutego 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia i obrotu nieruchomościami. Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 530) oraz Zarządzenia Nr 109/11 Wójta Gminy Marciszów
Data wytworzenia 2024-02-01, ostatniej modyfikacji 2024-02-01 13:12

Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Marciszowie Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr LVIII/352/2023 Rady Gminy
Data wytworzenia 2024-01-31, ostatniej modyfikacji 2024-02-08 15:07

Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Marciszowie w roku 2024. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami ), w związku z art. 70a ust. 1 i ust. 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
Data wytworzenia 2024-01-31, ostatniej modyfikacji 2024-01-31 15:15

Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 13/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola publicznego i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025, dla których Gmina Marciszów jest organem prowadzącym. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Data wytworzenia 2024-01-25, ostatniej modyfikacji 2024-01-31 12:46

Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
Data wytworzenia 2024-01-12, ostatniej modyfikacji 2024-01-31 12:46

Zarządzenie Nr 2/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 3 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Marciszowie przyjętego zarządzeniem Wójta Gminy Marciszów nr 16/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2021
Data wytworzenia 2024-01-05, ostatniej modyfikacji 2024-01-31 12:46

Zarządzenie Nr 3/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 04 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w Gminie Marciszów. Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r.
1 2 3 4 5
5 / 5
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.