Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2024, menu 295, strona 2 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

Data wytworzenia 2024-04-03, ostatniej modyfikacji 2024-04-03 10:47

Zarządzenie Nr 31/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 29 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 31/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art.
Data wytworzenia 2024-04-03, ostatniej modyfikacji 2024-04-03 10:44

Zarządzenie Nr 30/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 29 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 30/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji Programu Ministra Rodzin i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) oraz art. 30 ust.
Data wytworzenia 2024-04-03, ostatniej modyfikacji 2024-04-03 10:42

Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 29 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 29/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie do realizacji programu Ministra Rodzin i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r.
Data wytworzenia 2024-04-03, ostatniej modyfikacji 2024-04-03 09:53

Zarządzenie Nr 35/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 5 marca 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2024 WÓJTA GMINY MARCISZÓW Z DNIA 5 MARCA 2024 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kamiennej Górze. Na podstawie art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 2305 ze zm.) w związku z art. 148 § 1 i art. 149 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 ze zm.
Data wytworzenia 2024-04-03, ostatniej modyfikacji 2024-04-03 07:54

Zarządzenie nr 39/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 28 marca 2024 r.  

Zarządzenie nr 39/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie: odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Marciszów Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm) oraz art. 9a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j Dz. U. z 2024 r.
Data wytworzenia 2024-03-19, ostatniej modyfikacji 2024-03-19 10:53

Zarządzenie nr 36/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 5 marca 2024 r.

Zarządzenie nr 36/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 7/2020 Wójta Gminy Marciszów z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy w Marciszowie. Na podstawie art. 237 6 - 237 10 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465.) zarządzam co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2024-03-15, ostatniej modyfikacji 2024-03-15 08:31

Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 29 lutego 2024 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2024 r. Działając na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 40 ze zm. ) oraz § 14 pkt 1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr LXII/375/2023
Data wytworzenia 2024-03-05, ostatniej modyfikacji 2024-03-05 11:36

Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 25/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120 ze zm.) oraz art. 14 ust 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
Data wytworzenia 2024-03-05, ostatniej modyfikacji 2024-03-05 10:37

Zarządzenie Nr 24/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 22 lutego  2024 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 24/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2024 r. Działając na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 40 ze zm. ) oraz § 14 pkt 1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr LXII/375/2023
Data wytworzenia 2024-03-05, ostatniej modyfikacji 2024-03-05 10:28

Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 19 lutego 2024 r.  

Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120 ze zm.) oraz art. 14 ust 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
1 2 3 4 5
2 / 5
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.