Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 29 lutego 2024 r. - 2024, menu 295, artykuł 2720 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

Zarządzenie Nr 28/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 29 lutego 2024 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 28/2024
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 29 lutego  2024 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2024 r.

 

Działając na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.)  i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2023 roku poz. 40 ze zm. ) oraz § 14 pkt 1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr LXII/375/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2024 ze zm.  Wójt Gminy Marciszów

z a r z ą d z a   co  następuje:

  

 

§  1

 Zwiększyć  dochody budżetowe                                           o kwotę          20.100,00
Zmniejszyć  dochody budżetowe                                           o kwotę            1.108,00

Zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§  2

Zwiększyć  wydatki budżetowe                                            o kwotę         20.100,00
Zmniejszyć  wydatki budżetowe                                           o kwotę           1.108,00

Zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§  3 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działów między wydatkami bieżącymi.

 

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wójt Gminy 
mgr inż. Wiesław Cepielik

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28 z 29.02.2024 r.doc
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28 z 29.02.2024 r.doc


 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 28/2024
z dnia 29 lutego 2024 r.

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę            20.100,00 zł

Zwiększenie dochodów dokonuje się:
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2024.KS z z dnia 16 lutego 2024 r. o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące tj. zwiększenie w dziale 852 rozdział 85230 o kwotę 20.100,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę          1.108,00 zł

Zmniejszenie dochodów dokonuje się:
- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 r. o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące tj. zwiększenie w dziale 852 rozdział 85228 o kwotę 1.008,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w dziale 855 rozdział 85513 o kwotę 100,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wydatki zwiększono o kwotę  20.100,00 zł, w tym:
w dziale 852 rozdział 85230 w kwocie 20.100,00 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją;

Wydatki zmniejszono o kwotę  1.108,00 zł, w tym:
w dziale 852 rozdział 85228 w kwocie 1.008,00 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją;
w dziale 855 rozdział 85513 w kwocie 100,00 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją;

W związku z  wykonywaniem  budżetu dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami tego samego działu w wydatkach bieżących sołectwa Ciechanowice:

W dziale 921 rozdział 92105 zwiększono § 4210 o kwotę 1.000,00 zł, a zmniejszono § 4190 o kwotę 1.000,00 zł;

 

Dochody budżetowe ogółem     -     28.938.086,54 zł

Wydatki budżetowe ogółem      -     31.830.310,38 zł

 

 

Metryka

sporządzono
2024-03-15 przez Bania Edyta
udostępniono
2024-03-15 08:24 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-03-15 08:31 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
45
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.