Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 27/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 28 lutego 2024 r. - 2024, menu 295, artykuł 2697 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

Zarządzenie Nr 27/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 28 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 27/2024
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 28 lutego 2024 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 

Na podstawie Art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/51/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 czerwca 2019 r.

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży lokal mieszkaniowy stanowiący własność Gminy Marciszów, opisany w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w & 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dnia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, a także zamieszczeniu na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu
w kategorii „Nieruchomości, wykazy, sprzedaż/dzierżawa” pod adresem bip.marciszow.pl a ponadto informacja
o zamieszczeniu wykazu będzie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie internetowej Relacje Regionalne” www.relacjeregionalne.pl.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik


 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2024
Wójta Gminy Marciszów z dnia 28 lutego 2024 r.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 54,13m2, zlokalizowany na II kondygnacji (pierwszym piętrze) wielorodzinnego budynku nr 46 zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej, obręb Marciszów, składającego się z kuchni i dwóch pokoi. Pomieszczenia przynależne do lokalu: WC o powierzchni 0,92 m2 usytuowane na korytarzu klatki schodowej na pierwszym piętrze. Łączna powierzchnia lokalu i pomieszczeń przynależnych wynosi 55,05 m2 . Lokal wyposażony jest
w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Ogrzewanie c. o. – piecowe (piec w kuchni). Dla lokalu sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej.

Cena nieruchomości lokalowej, ustalona na podstawie jej wartości, wynosi 110.000,00 zł.

Udział w nieruchomości wspólnej, tj. w działce gruntu oraz w częściach wspólnych budynku, wynosi 1604/10000.

Właścicielem lokalu wraz z przynależnym do niego gruntem jest Gmina Marciszów. Lokal wchodzi w skład nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Marciszów, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3/40 o powierzchni 0,0719 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00023878/1. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów i budynków, to  „B – tereny mieszkaniowe” i „Bi – inne tereny zabudowane”.

Działka znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego wsi Marciszów oraz w granicach strefy obserwacji archeologicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie Art. 34  ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 12 kwietnia 2024 r.

 

 

Wójt Gminy
mgr inż.Wiesław Cepielik

Metryka

sporządzono
2024-02-28 przez Ptak Agnieszka
udostępniono
2024-02-28 12:59 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-02-28 13:08 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
23
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.