Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 7 lutego 2024 r. - 2024, menu 295, artykuł 2664 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 7 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 19/2024
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) – Wójt Gminy Marciszów zarządza, co następuje:


§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę nieruchomość położoną w Wieściszowicach określoną w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1. podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, a także zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Gminy w Marciszowie: www.marciszow.pl i bip.marciszow.pl w kategorii „Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa”, a ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie ogłoszona w prasie internetowej „Relacje Regionalne” www.czadrow.pl.   


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy 
mgr inż. Wiesław Cepielik

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów
Nr 19/2024 z dnia 07.02.2024 r.

 

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

l.p.

 

Numer księgi wieczystej

 

Położenie nieruchomości

numer działki

 

 

Powierzchnia

nieruchomości przeznaczona do dzierżawy

 

Oznaczenie użytków  w działce

 

 

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu i termin wnoszenia

 

Obręb

nr działki

1

2

3

4

5

6

7

8

1

JG1K/00012386/5

 

 

 

 

 

 

JG1K/00006782/6

Wieściszowice

 

 

 

 

 

 

Wieściszowice

 

365/75

 

 

 

496

 

 

409

410

137/3

137/1

 

część działki o pow. 12,72 ha

 

 

część działki o pow. 4,38 ha

 

1,5217 ha

0,8701 ha

3,4284 ha

1,0952 ha

Ls - lasy

N–nieużytki

 

 

Ls - lasy

N–nieużytki

 

N–nieużytki

N–nieużytki

N–nieużytki

N–nieużytki

 

Działki nr 365/75 i 496 są własnością Skarbu Państwa. Części działek o łącznej pow. 17,10 ha zostały przekazane gminie w użytkowanie.

 

 

 

Działki nr 409, 410, 137/3, 137/1 o łącznej pow. 6,9154 ha są własnością gminy.

 

 

Nieruchomość składającą się z części działek nr 365/75 i 496 oraz z działek nr 409, 410, 137/3, 137/1 o ogólnej powierzchni 24,0154 ha (teren Kolorowych Jeziorek) przeznacza się do dalszej dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na obsługę ruchu turystycznego, na okres 1 roku. 

  

 

750 zł miesięcznie netto (+23% VAT) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury vat

 

 

 

 

                                            

 

Metryka

sporządzono
2024-02-08 przez Wolska Renata
udostępniono
2024-02-08 08:36 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-02-08 08:39 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
45
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.