Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 6 lutego 2024 roku - 2024, menu 295, artykuł 2661 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

Zarządzenie Nr 16/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 6 lutego 2024 roku

Zarządzenie Nr 16/2024
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 6 lutego 2024 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu w zakresie wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Marciszów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z Uchwałą nr LXI/363/2023 Rady Gminy Marciszów z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2024, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ogłaszam wyniki konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Marciszów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

 

§ 2.

Wyniki konkursu zawiera załącznik do zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Marciszów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marciszów.

 

 

 

Wójt Gminy 
mgr inż. Wiesław Cepielik

 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2024
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 6 lutego 2024 r.

 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2024 ROK

Wójt Gminy Marciszów ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Marciszów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu w 2024 roku wybrane zostały następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana kwota

1.        

Ludowy Klub Sportowy „BÓBR” Marciszów

PROWADZENIE 6 DRUŻYN PIŁKARSKICH I 2 SIATKARSKICH

35.000,00 zł

2.        

Ludowy Klub Sportowy „LESK” Sędzisław

Lesk Sędzisław rozgrywki 2024

15.000,00 zł

3.        

Kamiennogórski Klub OYAMA

Aktywizacja dzieci i młodzieży
z Gminy Marciszów do udziału
w procesie kultury fizycznej i sportu 2024

15.000,00 zł

ŁĄCZNIE

65.000,00 zł

 

 

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik 

Metryka

sporządzono
2024-02-07 przez Łukaszun Aleksandra
udostępniono
2024-02-07 15:04 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-02-07 15:13 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
27
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.