Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 118/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2023 r. - 2023, menu 276, artykuł 2601 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie Nr 118/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2023 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 118/2023
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 30 listopada 2023 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2023 r.

 

Działając na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.)  i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2023 roku poz. 40 ze zm. ) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2023 ze zm.  Wójt Gminy Marciszów

                                                                 

z a r z ą d z a   co  następuje:

  

§1.

Zwiększyć  dochody budżetowe                                           o kwotę          31.513,00
Zmniejszyć  dochody budżetowe                                         o kwotę          16.509,00

Zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§2.

Zwiększyć  wydatki budżetowe                                            o kwotę         31.513,00
Zmniejszyć  wydatki budżetowe                                          o kwotę         16.509,00

Zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działów w wydatkach bieżących oraz rozwiązuje się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 6.000,00 zł.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wójt Gminy 
mgr inż. Wiesław Cepielik 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118 z 30.11.2023.doc
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 118 z 30.11.2023.doc


 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 118/2023
z dnia 30 listopada 2023 r.

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę            31.513,00 zł

Zwiększenie dochodów dokonuje się:

- w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 8.208,00 zł jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy
z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu  jako dodatkowe środki na zakwaterowanie, wyżywienie i utrzymanie obywateli Ukrainy przybyłych do Gminy Marciszów, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 23.305,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej, pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.464.2023.MJ z dnia 24 listopada 2023 r.

 

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę          16.509,00 zł 

- pismo Wojewody dolnośląskiego FB-BP.3111.156.2023.MJ z dnia 21 listopada 2023 r. w dziale 852 rozdział 85228
w kwocie 16.509,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 

Wydatki zwiększono o kwotę  31.513,00 zł, w tym:

w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 8.208,00 zł - zgodnie z otrzymanymi środkami;
w dziale 852 rozdział 85219 w kwocie 23.305,00 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją;

 

Wydatki zmniejszono o kwotę  16.509,00 zł, w tym:

w dziale 852 rozdział 85228 w kwocie 16.509,00 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją;

 

Rozdysponowano część rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 6.000,00 zł:

- do działu 801 rozdział 80113 kwotę 6.000,00 zł na sfinansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Marciszowie oraz  do Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze.

 

W związku z  wykonywaniem  budżetu  dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami tego samego działu w wydatkach bieżących:

 - dziale 010 rozdział 01043 zwiększono § 4260 o kwotę 20.000,00 zł, a zmniejszono § 4270 o kwotę 2.500,00 zł oraz rozdział 01044 § 4300 o kwotę 17.500,00 zł;

- w dziale 750 rozdział 75023 zwiększono § 4210 o kwotę 1.450,00 zł, § 4280 o kwotę 610,00 zł; § 4300 o kwotę 40.000,00 zł; § 4360 o kwotę 90,00 zł; § 4410 o kwotę 150,00 zł a zmniejszono § 4010 o kwotę 40.000,00 zł; § 4040 o kwotę 1.520,00 zł, § 4170 o kwotę 780,00 zł;

- w dziale 752 rozdział 75212 zwiększono § 4210 o kwotę 100,00 zł, a zmniejszono § 4410 o kwotę 100,00 zł;

- w dziale 921 rozdział 92109 a zmniejszono § 4260 o kwotę 2.950,00 zł;

- w dziale 921 rozdział 92116 zwiększono § 4010 o kwotę 9.102,00 zł, § 4110 o kwotę 2.950,00 zł, a zmniejszono § 4210
o kwotę 4.102,00 zł, § 4260 o kwotę 5.000,00 zł;

 

Dochody budżetowe ogółem     -     24.701.523,06 zł

Wydatki budżetowe ogółem     -      29.853.428,01 zł

Metryka

sporządzono
2024-01-04 przez Bania Edyta
udostępniono
2024-01-04 09:52 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-01-04 10:01 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
247
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.