Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie: opłat za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich położonych na terenie Gminy Marciszów. - 2023, menu 276, artykuł 2302 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie Nr 52/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie: opłat za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich położonych na terenie Gminy Marciszów.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2023
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie: opłat za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich położonych na terenie Gminy Marciszów.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam wysokość opłat za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich położonych na terenie Gminy Marciszów.


§ 2

Zasady i wysokość opłat określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Marciszów nr 39/2019 z dnia 06 maja 2019 r.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy 
mrg inż. Wiesław Cepielik

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52/2023 
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 11 maja  2023 r.

 

1.Ustala się wysokość opłat za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i Domu Kultury w Marciszowie dla niżej wymienionych imprez:

 • wesele – 400,00 zł + 23% VAT, dzień następny 300,00 zł + 23% VAT
 • chrzciny, komunie, stypy (wynajem jednodniowy) – 250,00 zł + 23% VAT
 • imprezy okolicznościowe, rodzinne, 18 urodziny – 350,00 zł + 23% VAT
 • kiermasze, prezentacje, zebrania – 50,00 zł/godzina + 23% VAT
 1. Ustala się wysokość opłat za wynajem pomieszczeń w Domu Kultury w Marciszowie oraz świetlicach
  w Ciechanowicach, Wieściszowicach i Sędzisławiu w sezonie grzewczym dla niżej wymienionych imprez:
 • wesele – 500,00 zł + 23% VAT, dzień następny 400,00 zł + 23% VAT
 • chrzciny, komunie, stypy (wynajem jednodniowy) – 300,00 zł + 23% VAT
 • imprezy okolicznościowe, rodzinne, 18 urodziny – 400,00 zł + 23% VAT
 • kiermasze, prezentacje, zebrania – 70,00 zł/godzina + 23% VAT

 

 1. Wyżej wymienione stawki wynajmu podlegają podwyższeniu o 50% w przypadku wynajmu świetlic przez osoby fizyczne, prawne, organizacje społeczne mające miejsce zamieszkania, siedzibę czy oddział poza terenem Gminy Marciszów.

 2. Ustala się kaucję zwrotną za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich w wysokości 500,00 zł.

 3. W sytuacji zaistnienia szkód lub uszkodzeń, które wymagają naprawy, kaucja zwracana jest po naprawieniu szkody/uszkodzenia.

 4. Wynajem powyższych pomieszczeń następuje na wniosek osoby zainteresowanej wynajmem po uprzednim podpisaniu umowy i wniesieniu opłat.

 5. Zwalnia się z wyżej wymienionych opłat za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich wymienione podmioty:

- Rady Sołeckie, które organizują imprezy wiejskie, z których dochód przeznaczony jest na doposażenie świetlic.

- PZERiI Oddział w Marciszowie, Jednostki OSP, Kluby Sportowe

    8. Wójt Gminy Marciszów zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat za wynajem pomieszczeń świetlicach wiejskich w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych sytuacjach na wniosek ubiegającego się o najem.

    9. Wójt Gminy Marciszów zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłat za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych sytuacjach na wniosek ubiegającego się o najem.

    10. Powyższe kwoty wynikają z kalkulacji kosztów utrzymania świetlic wiejskich

Metryka

sporządzono
2023-05-11 przez Łukaszun Aleksandra
udostępniono
2023-05-11 11:21 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-05-11 11:29 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
146
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.