Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 144/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r. - 2022, menu 263, artykuł 2222 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

ZARZĄDZENIE Nr 144/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  144/2022
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.

 

Działając na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)  i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2022 roku poz. 559 ze zm. ) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 ze zm.  Wójt Gminy Marciszów

                                   

z a r z ą d z a   co  następuje:

  

§ 1

 

Zwiększyć  dochody budżetowe                                           o kwotę          130,30

Zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 2

 

Zwiększyć  wydatki budżetowe                                            o kwotę         130,30

Zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 3

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działów między wydatkami bieżącymi.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

 

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 144/2022
z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę            130,30 zł

Zwiększenie dochodów dokonuje się na podstawie:

w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 4,30 zł  jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu  jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy za potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

 

- pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.432.2022.MJ z dnia 29 grudnia 2022 r. w dziale 855 rozdział 85503 o kwotę 126,00 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

 

 

Zwiększa się wydatki o kwotę                   130,30 zł

Wydatki bieżące zwiększono:

w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 4,30 zł - zgodnie z otrzymanymi środkami.

W dziale 855 rozdział 85503 w kwocie 126,00 zł  - zgodnie z otrzymaną dotacją.

 

W związku z  wykonywaniem  budżetu  dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami tego samego działu w wydatkach bieżących.

W dziale 010 rozdział 01043 zwiększono § 4430 o kwotę 200,00 zł, a zmniejszono  § 4210 o kwotę 5.000,00 zł;

W dziale 010 rozdział 01044 zwiększono § 4260 o kwotę 2300,00 zł, § 4430 o kwotę 2.500,00 zł,

W dziale 750 rozdział 75095 zwiększono § 4210 o kwotę 200,00 zł, § 4300 o kwotę 10,00 zł, a zmniejszono  § 4260
o kwotę 210,00 zł;

W dziale 754 rozdział 75412 zwiększono § 4170 o kwotę 170,00 zł, § 4430 o kwotę 400,00 zł, a zmniejszono  § 4210
o kwotę 570,00 zł,

W dziale 853 rozdział 85395 zmniejszono § 4010 o kwotę 802,00 zł, § 4110 o kwotę 139,00 zł, § 4120 o kwotę 20,00 zł
a zwiększono  § 4430 o kwotę 1961,00 zł,

 

Dochody budżetowe ogółem     -     29.560.209,07 zł

Wydatki budżetowe ogółem     -      35.112.921,80 zł

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/2022 z 30.12.2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144_2022 z 30.12.2022 r.

 

Metryka

sporządzono
2023-03-07 przez Bania Edyta
udostępniono
2023-03-07 15:04 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-03-07 15:11 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
115
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.