Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 130/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r. - 2022, menu 263, artykuł 2219 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

ZARZĄDZENIE Nr 130/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  130/2022
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 30 listopada 2022 r.

 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.

 

Działając na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)  i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2022 roku poz. 559 ze zm. ) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 ze zm.  Wójt Gminy Marciszów

                                                                      

z a r z ą d z a   co  następuje:

                                                              

§ 1

 

Zwiększyć  dochody budżetowe                                           o kwotę          58.074,20

Zmniejszyć  dochody budżetowe                                         o kwotę          16.105,00

Zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 2

 

Zwiększyć  wydatki budżetowe                                            o kwotę         142.036,70

Zmniejszyć  wydatki budżetowe                                          o kwotę         100.067,50

Zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 3

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działów między wydatkami bieżącymi oraz rozwiązuje się rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 8.100,00 zł.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

 

 

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 130/2022
z dnia 30 listopada 2022 r.

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę            58.074,20 zł

Zwiększenie dochodów dokonuje się na podstawie:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.52.22.2022  z dnia 15 listopada 2022 r. w kwocie 3.008,20 zł – w dziale 801 rozdział 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

 

w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 39.902,00 zł  jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy
z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu  jako dodatkowe środki na zakwaterowanie, wyżywienie i utrzymanie  obywateli Ukrainy przybyłych do Gminy Marciszów, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.404.2022.MJ  z dnia 29 listopada 2022 r. w kwocie 15.764,00 zł – w dziale 852 rozdział 85219 z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych gmin dotowanych z budżetu państwa.

 

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę          16.105,00 zł

Zmniejszenie dochodów dokonuje się na podstawie:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.397.2022.MJ  z dnia 24 listopada 2022 r. w kwocie 1.065,00 zł – w dziale 852 rozdział 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.398.2022.MJ  z dnia 24 listopada 2022 r. w kwocie 10.700,00 zł – w dziale 852 rozdział 85214 z przeznaczeniem na finansowanie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.399.2022.MJ  z dnia 24 listopada 2022 r. w kwocie 4.340,00 zł – w dziale 852 rozdział 85216 z przeznaczeniem na finansowanie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Zwiększa się wydatki o kwotę                   58.074,20 zł

Wydatki bieżące zwiększono:

w dziale 750   rozdział 75095 w kwocie 39.302,00 zł - zgodnie z otrzymanymi środkami.

w dziale 801   rozdział 80153 w kwocie 3.008,20 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją.

w dziale 852   rozdział 85219 w kwocie 15.764,00 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją.

 

Zmniejsza się wydatki o kwotę                   16.105,00 zł

Wydatki bieżące zmniejszono:

W dziale 852 rozdział 85213 – kwota 1.065,00 zł- zgodnie z otrzymaną decyzją;

W dziale 852 rozdział 85214 – kwota 10.700,00 zł- zgodnie z otrzymaną decyzją;

W dziale 852 rozdział 85216 – kwota 4.340,00 zł- zgodnie z otrzymaną decyzją;

 

 

Rozdysponowano część rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 8.100,00 zł:

- do działu 851 rozdział 85195 kwotę 8.100,00 zł na zakup sprzętu do diagnostyki pulmonologicznej. Sprzęt powyższy jest niezbędny w ratowaniu życia jak również w diagnostyce i monitorowaniu schorzeń nowotworowych, a w szczególności
z narastającymi powikłaniami po Covid – 19. Sprzęt będzie użytkowany przez Przychodnię Rodzinną w Marciszowie.

W związku z  wykonywaniem  budżetu  dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami tego samego działu w wydatkach bieżących:

W dziale 010 rozdział 01043 zwiększono § 4210 o kwotę 8.000,00 zł, a zmniejszono   § 4300 o kwotę 8.000,00 zł,

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększono § 4210 o kwotę 9.000,00 zł, a zmniejszono § 4600 o kwotę 3.000,00 zł, zmniejszono  rozdział 70007 § 4210 o kwotę 6.000,00 zł,

W dziale 750 rozdział 75011 zwiększono § 4210 o kwotę 1.150,00 zł, a zmniejszono   § 4360 o kwotę 400,00 zł, § 4410 o kwotę 300,00 zł, § 4700 o kwotę 450,00 zł,

W dziale 750 rozdział 75023 zwiększono § 3020 o kwotę 3.100,00 zł, § 4010 o kwotę 1.500,00 zł, § 4210 o kwotę 18.400,00 zł, § 4300 o kwotę 1.500,00 zł, a zmniejszono § 4110 o kwotę 5.030,00 zł, § 4120 o kwotę 1.020,00 zł, § 4170
o kwotę 10.000,00 zł, § 4280 o kwotę 530,00 zł, § 4700 o kwotę 2.920,00 zł, oraz zmniejszono rozdział 75075 § 4300
o kwotę 5.000,00 zł,

W dziale 752 rozdział 75212 zwiększono § 4210 o kwotę 100,00 zł, a zmniejszono   § 4410 o kwotę 100,00 zł;

W dziale 801 rozdział 80101 zwiększono § 4300 o kwotę 5.020,00 zł, a zmniejszono   § 4120 o kwotę 1.300,00 zł, § 4190
o kwotę 250,00 zł, § 4240 o kwotę 3.000,00 zł, § 4700 o kwotę 470,00 zł,

W dziale 801 rozdział 80104 zwiększono § 4300 o kwotę 9.300,00 zł, a zmniejszono   § 4110 o kwotę 3.000,00 zł, § 4790 o kwotę 6.300,00 zł;

W dziale 801 rozdział 80107 zwiększono § 4790 o kwotę 4.560,00 zł, a zmniejszono   § 4110 o kwotę 3.570,00 zł, § 4120 o kwotę 990,00 zł;

W dziale 852 rozdział 85219 zwiększono § 4210 o kwotę 7.510,00 zł, § 4280 o kwotę 120,00 zł, § 4360 o kwotę 300,00 zł, § 4410 o kwotę 450,00 zł, a zmniejszono  § 4040 o kwotę 4.290,00 zł, § 4170 o kwotę 4.090,00 zł;

W dziale 853 rozdział 85395 zwiększono § 4300 o kwotę 2.300,00 zł, § 4700 o kwotę 1.000,00 zł, a zmniejszono § 4210
o kwotę 3.300,00 zł;

W dziale 921 rozdział 92105 zwiększono § 4300 o kwotę 700,00 zł, a zmniejszono § 4170 o kwotę 700,00 zł;

W dziale 921 rozdział 92116 zwiększono § 4260 o kwotę 200,00 zł, a zmniejszono § 4360 o kwotę 200,00 zł;

W związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Sędzisław dokonano zmian:

W dziale 900 rozdział 90095 zwiększono § 4300 o kwotę 1.527,50 zł, a zmniejszono  § 4210 o kwotę 1.527,50 zł,

W związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Marciszów dokonano zmian:

W dziale 921 rozdział 92105 zwiększono § 4210 o kwotę 125,00 zł, a zmniejszono  § 4190 o kwotę 125,00 zł,

Dochody budżetowe ogółem     -     31.725.845,77 zł

Wydatki budżetowe ogółem     -      37.278.558,50 zł

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2022 z 30.11.2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2022 z 30.11.2022 r.

Metryka

sporządzono
2023-03-07 przez Bania Edyta
udostępniono
2023-03-07 14:34 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-03-07 14:42 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
150
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.