Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 124/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r. - 2022, menu 263, artykuł 2217 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

ZARZĄDZENIE Nr 124/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  124/2022
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 18 listopada 2022 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 r.

 

Działając na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)  i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2022 roku poz. 559 ze zm. ) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/217/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 ze zm.  Wójt Gminy Marciszów

                                  

z a r z ą d z a   co  następuje:

 

       § 1

 

Zwiększyć  dochody budżetowe                                           o kwotę          21.664,57

Zmniejszyć  dochody budżetowe                                         o kwotę          35.984,00

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 2

 

Zwiększyć  wydatki budżetowe                                            o kwotę         21.664,57

Zmniejszyć  wydatki budżetowe                                          o kwotę         35.984,00

 

Zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 3

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działów między wydatkami bieżącymi.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

  Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

 

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 124/2022
z dnia 18 listopada 2022 r.

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę            21.664,57 zł

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.381.2022.GF  z dnia 14 listopada 2022 r. w dziale 851 rozdział 85195, kwocie 1.428,57 zł – z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

- pismo Wojewody dolnośląskiego FB-BP.3111.386.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 r. w dziale 855 rozdział 85502
w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

- pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.377.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 r. w dziale 855 rozdział 85503
o kwotę 236,00 zł przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

 

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę          35.984,00 zł

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.327.2022.MJ  z dnia 15 listopada 2022 r. w dziale 852 rozdział 85295
o kwotę 1,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.195.2022.MJ  z dnia 15 listopada 2022 r. w dziale 852 rozdział 85295 
kwotę 35.983,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

 

Zwiększa się wydatki o kwotę                   21.664,57 zł

Wydatki bieżące zwiększono:

w dziale 851 rozdział 85195 w kwocie 1.428,57 zł – zgodnie z otrzymaną decyzją.

w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 20.000,00 zł - zgodnie z otrzymaną decyzją.

w dziale 855 rozdział 85503 w kwocie 236,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją.

 

Zmniejsza się wydatki o kwotę                   35.984,00 zł

Wydatki bieżące zmniejszono:

w dziale 852 rozdział 85295 w kwocie 35.984,00 zł – zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

 

W związku z  wykonywaniem  budżetu  dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami tego samego działu w wydatkach bieżących:

W dziale 750 rozdział 75023 zwiększono § 430 o kwotę1 5.000,00 zł, a zmniejszono  § 4010 o kwotę 15.000,00 zł,

W dziale 900 rozdział 90005 zwiększono § 4010 o kwotę 700,00 zł, § 4110 o kwotę 120,96 zł, § 4120 o kwotę 17,15 zł, 
§ 4300 o kwotę 3.814,20 zł, a zmniejszono   § 4210 o kwotę 4.652,31 zł,

W dziale 900 rozdział 90015 zwiększono § 4300 o kwotę 3.690,00 zł, a zmniejszono rozdział 90026 § 4300 o kwotę 3.690,00 zł,

W dziale 900 rozdział 90095 zwiększono § 4300 o kwotę 7.700,00 zł, a zmniejszono  § 4170 o kwotę 2.700,00 zł, § 4210
o kwotę 5.000,00 zł;

W dziale 921 rozdział 92109 zwiększono § 4300 o kwotę 544,00 zł, a zmniejszono rozdział 92105  §4300 o kwotę 544,00 zł;

W dziale 921 rozdział 92105 zwiększono § 4300 o kwotę 2.300,00 zł, a zmniejszono  § 4190 o kwotę 2.300,00 zł;

 

W związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Ciechanowice dokonano zmian:

W dziale 921 rozdział 92105 zwiększono § 4300 o kwotę 400,00 zł, a zmniejszono  § 4190 o kwotę 400,00 zł;

W związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Nagórnik dokonano zmian:

W dziale 921 rozdział 92105 zwiększono § 4300 o kwotę 566,00 zł, a zmniejszono  § 4190 o kwotę 566,00 zł;

W związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Marciszów dokonano zmian:

W dziale 921 rozdział 92105 zwiększono § 4300 o kwotę 1.200,00 zł, a zmniejszono  § 4190 o kwotę 500,00 zł, § 4210 o kwotę 700,00 zł;

 

 

Dochody budżetowe ogółem     -     31.548.347,57 zł

Wydatki budżetowe ogółem     -      37.101.060,30 zł

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2022 z 18.11.2022 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2022 z 18.11.2022 r.

Metryka

sporządzono
2023-03-07 przez Bania Edyta
udostępniono
2023-03-07 14:22 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-03-07 14:34 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
258
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.