Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 138/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów Nr 78/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie regulaminu zapewnienia bezpłatnego transportu i opiek - 2022, menu 263, artykuł 2112 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

Zarządzenie Nr 138/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów Nr 78/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie regulaminu zapewnienia bezpłatnego transportu i opiek

Zarządzenie Nr 138/2022

Wójta Gminy Marciszów

z dnia 20 grudnia 2022 r.

 

w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów Nr 78/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie regulaminu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych z terenu Gminy Marciszów.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559
z póź. zm.), oraz art. 32 ust. 6, art.39 ust.4 i art.39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. W części VI Regulaminu pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości według wzoru:

Koszt = (a-b) x c

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do  przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
 

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – stawka za 1 kilometr przebiegu. 

Miesięczną wysokość zwrotu kosztów własnym samochodem ustala się mnożąc koszt przejazdu o którym mowa w ust. 2 przez liczbę potwierdzonych dni dowożenia ucznia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Marciszów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

sporządzono
2022-12-21 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2022-12-21 10:26 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2022-12-21 10:37 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
186
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.