Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie nr 135/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę - 2022, menu 263, artykuł 2100 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

Zarządzenie nr 135/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr 135/2022

Wójta Gminy Marciszów

z dnia 6 grudnia 2022 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawęNa podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) – Wójt Gminy Marciszów zarządza, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę na cele rolne nieruchomości stanowiące własność Gminy Marciszów, określone w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Przeznaczam do oddania w dzierżawę na cele inne niż rolne nieruchomości stanowiące własność Gminy Marciszów, określone w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1. podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, a także zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Gminy w Marciszowie: www.marciszow.pl
i bip.marciszow.pl w kategorii „Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa”, a ponadto informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie ogłoszona w prasie internetowej „Relacje Regionalne” www.relacjeregionalne.pl.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów

nr 135/2022 r. z dnia 06.12.2022 r.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

 

Numer księgi wieczystej

 

Położenie nieruchomości

numer działki

 

 

Powierzchnia

działki przeznaczona do dzierżawy

( ha)

 

Oznaczenie użytków w działce

 

 

Opis nieruchomości

Terminy wnoszenia

czynszu dzierżawnego

Obręb

nr działki

1

2

3

4

5

6

7

JG1K/00015025/8

 

Ciechanowice

 

53/3

 

0,7507

 

grunty orne

 

Działka położona w miejscowości Ciechanowice, przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na cele rolne.

Rocznie

JG1K/00015025/8

 

Ciechanowice

 

193

 

1,4178

 

Łąki trwałe

 

Działka położona w miejscowości Ciechanowice, przeznaczona do dzierżawy na cele rolne.

Rocznie

JG1K/00006768/2

 

 

JG1K/00013805/6

 

 

 

Ciechanowice

 

 

 

 

 

16/4

 

 

22

 

 

część o pow.

0,01

 

części o łącznej pow. 0,03

 

 

drogi

 

 

Grunty rolne zabudowane

 

 

Działki położone w miejscowości Ciechanowice; części działek przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe.

Rocznie

JG1K/00012608/8

 

 

 

JG1K/00012608/8

 

Ciechanowice

 

 

 

 

 

71

 

 

76

 

 

1,1889

 

 

część o pow. 1,8039

 

Łąki trwałe

 

 

Pastwiska, grunty orne

 

Działki położone w miejscowości Ciechanowice, przeznaczone do dzierżawy na cele rolne.

Rocznie

JG1K/00006768/2

 

 

 

 

JG1K/00006768/2

 

 

 

 

JG1K/00006768/2

 

 

 

 

JG1K/00006768/2

Ciechanowice

 

 

 

 

 

709/2

 

 

 

202

 

 

 

 

244

 

 

 

 

251/1

część o pow.

0,033

 

 

0,3003

 

 

 

 

części o łącznej

0,407

 

 

 

0,0774

 

Pastwiska

 

 

 

Grunty rolne zabudowane i Pastwiska

 

 

Inne tereny zabudowane łąki trwałe, grunty orne

 

Pastwiska

Działki położone w miejscowości Ciechanowice, przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe i cele rolne.

Rocznie

JG1K/00010124/7

 

 

JG1K/00010856/7

 

 

JG1K/00010861/5

 

 

JG1K/00006763/7

 

 

 

 

 

JG1K/00012521/4

 

 

 

JG1K/00010860/8

 

Marciszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/26

 

 

36/3

 

726

 

 

380/36

 

 

 

 

430

 

 

 

200/1

 

Część o pow. 0,005

 

Część o pow.

0,7

Część o pow.

0,022

 

części o łącznej pow. 0,433

 

 

 

część o pow.

0,05

 

 

część o pow.

0,52

Grunty rolne zabudowane

 

Łąki trwałe, grunty orne

 

 

 

Łąki trwałe,

pastwiska,

grunty orne

 

 

Łąki trwałe,

pastwiska,

grunty orne

 

pastwiska

Działki położone w miejscowości Marciszów, przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe i cele rolne.

Rocznie

 

 

JG1K/00013969/3

 

 

Pastewnik

 

 

 

 

282/2

 

 

 

 

części o łącznej pow. 2,0

 

 

 

Łąki trwałe, grunty orne

 

Działka położona w miejscowości Pastewnik; części działki przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na cele rolne.

Rocznie

JG1K/00012261/3

 

 

 

 

Pustelnik

 

 

 

 

65/3

 

 

 

 

części o łącznej pow. 1,55

 

 

 

Pastwiska trwałe,

grunty orne

 

 

Działka położona w miejscowości Pustelnik; części działki przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na cele rolne.

Rocznie

JG1K/00012526/9

 

 

Sędzisław

 

 

24

 

 

1,2369

 

 

Grunty orne

 

 

Działka położona w miejscowości Sędzisław, przeznaczona do dzierżawy na cele rolne.

Rocznie

JG1K/00006777/8

 

 

 

 

Sędzisław

 

 

256/2

 

 

 

części o łącznej pow. 0,042

 

 

 

Grunty rolne zabudowane

 

 

Części działki o łącznej powierzchni 0,042 ha, położonej w miejscowości Sędzisław, przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe.

Rocznie

JG1K/00018596/2

 

 

 

JG1K/00018598/6

 

 

 

JG1K/00013286/1

Wieściszowice

 

 

 

Wieściszowice

 

 

Wieściszowice

 

448

 

 

 

477

 

 

479/2

części o łącznej pow. 0,108

 

 

część o pow.

0,03

 

0,01

 

Łąki trwałe,

Inne tereny zabudowane

 

Pastwiska

 

Grunty rolne zabudowane

Działki położone w miejscowości Wieściszowice; części działek przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe.

 

 

 

 

Rocznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:

  1. Dla nieruchomości wykorzystywanych jako ogrody przydomowe:

       - o powierzchni do 0,01 ha – roczna stawka czynszu wynosi 50 zł

       - o powierzchni powyżej 0,01 ha do 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 55 zł za pierwsze 0,01 ha plus 0,12 zł za każdy 1m2 powyżej 0,01 ha.

  1. Dla nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 180 zł za pierwsze 0,10 ha plus 0,02 zł za każdy 1m2 powyżej 0,10 ha.

Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów

nr 135/2022 r. z dnia 06.12.2022 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

l.p.

 

Numer księgi wieczystej

 

Położenie nieruchomości

numer działki

 

 

Powierzchnia

nieruchomości

 

Oznaczenie użytków w działce

 

 

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu i termin wnoszenia

 

Obręb

nr działki

1

2

3

4

5

6

7

8

1

JG1K/00010124/7

 

 

Marciszów

 

 

 

3/26

 

 

 

część o pow. 0,0030 ha

 

 

Grunty rolne zabudowane

 

Działka położona w miejscowości Marciszów; część działki o pow. 0,0030 ha przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na cele inne niż rolne, tj. pod garaż.

 

2,00 zł/m2 miesięcznie netto

2

JG1K/00010124/7

 

 

Marciszów

 

 

 

3/26

 

 

 

część o pow. 0,0059 ha

 

 

Grunty rolne zabudowane

 

Działka położona w miejscowości Marciszów; część działki o pow. 0,0059 ha przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na cele inne niż rolne, tj. pod pomieszczenie gospodarcze.

1,30 zł zł/m2 miesięcznie netto

3

JG1K/00013286/1

 

 

Wieściszowice

 

479/1

część o pow. 0,0024 ha

 

część o pow. 0,0020 ha

 

część o pow. 0,0016 ha

Grunty orne

Grunty rolne zabudowane

 

Działka położona w miejscowości Wieściszowice;

części działki o pow. 0,0024 ha, 0,0020 ha i 0,0016 ha przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na cele inne niż rolne, tj. pomieszczenia gospodarcze.

 

1,30 zł/m2 miesięcznie netto

4

JG1K/00018596/2

 

 

Wieściszowice

 

448

część o pow. 0,0025 ha

 

 

Bi – inne tereny zabudowane

Działka położona w miejscowości Wieściszowice; część działki o pow. 0,0025 ha przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na cele inne niż rolne, tj. pod budynek gospodarczy.

1,30 zł/m2 miesięcznie netto

 

Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

Metryka

sporządzono
2022-12-07 przez Wolska Renata
udostępniono
2022-12-07 14:40 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2022-12-16 15:11 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
166
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.