Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, menu 257, strona 7 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wytworzenia 2022-11-09, ostatniej modyfikacji 2022-11-09 08:35

OBWIESZCZENIE: uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie oczyszczalni ścieków przemysłowych dla zakładu Przetwórstwa Mięsno-Rybnego „KARI”

RGKŚ.6220.12.2021 Marciszów, dnia 07.11.2022 r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Marciszów informuje, że działając na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14.06.1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
Data wytworzenia 2022-11-09, ostatniej modyfikacji 2022-11-09 08:27

OBWIESZCZENIE: podjęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie oczyszczalni ścieków przemysłowych dla zakładu Przetwórstwa Mięsno-Rybnego „KARI”

RGKŚ.6220.12.2021 Marciszów, dnia 07.11.2022 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 49, art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Marciszów informuje, że postanowieniem z dnia 07.
Data wytworzenia 2022-10-31, ostatniej modyfikacji 2022-10-31 17:45

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewidencyjnym

RGKŚ.6220.8.2022 Marciszów, 31.10.2022 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2022-10-31, ostatniej modyfikacji 2022-10-31 13:47

ZAWIADOMIENIE: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 30 MW na działkach o nr ewidencyjnym 400/1 i 510 obręb Świdnik, gmina Marciszów

RGKŚ.6220.7.2022 Marciszów, 31.10.2022 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2022-10-26, ostatniej modyfikacji 2022-10-26 10:09

ZAWIADOMIENIE: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 85/3 w Nagórniku

RGKŚ.6220.3.2022 Marciszów, 26.10.2022 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2022-10-26, ostatniej modyfikacji 2022-10-26 10:08

ZAWIADOMIENIE: włączenie jako strony postępowania Stowarzyszenia Kotlina Marciszowska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do czterech farm fotowoltaicznych w miejscowości Nagórnik

Marciszów, 26.10.2022 r. RGKŚ.6220.10.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zmianami), Wójt Gminy Marciszów, zawiadamia, że włącza jako stronę postępowania Stowarzyszenie Kotlina Marciszowska z/s w Pustelniku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do czterech farm fotowoltaicznych
Data wytworzenia 2022-10-24, ostatniej modyfikacji 2022-10-26 10:09

ZAWIADOMIENIE: włączenie jako strony postępowania Stowarzyszenia Kotlina Marciszowska z/s w Pustelniku,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.: Farma fotowoltaiczna Marciszów.

Marciszów, 24.10.2022 r. RGKŚ.6220.4.2022 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zmianami), Wójt Gminy Marciszów, zawiadamia, że włącza jako stronę postępowania Stowarzyszenie Kotlina Marciszowska z/s w Pustelniku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Farma fotowoltaiczna Marciszów, o łącznej mocy do
Data wytworzenia 2022-10-18, ostatniej modyfikacji 2022-10-18 11:28

ZAWIADOMIENIE: Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do czterech farm fotowoltaicznych na części działki o nr ewid. 81/2 w miejscowości Nagórnik

RGKŚ.6220.10.2022 Marciszów, dnia 18.10.2022 r. O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735 – dalej: „Kpa” ) oraz na podstawie, art. 73 ust. 1, art. 74 ust.3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
Data wytworzenia 2022-10-07, ostatniej modyfikacji 2022-10-07 14:40

OBWIESZCZENIE: odwołanie Stowarzyszenia Kotlina Marciszowska od wydanej decyzji nr 3/2022 z dnia 14.09.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda

RGKŚ.6220.15.2020 Marciszów, dnia 07.10.2022 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 2000) oraz na podstawie, art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029), Wójt Gminy Marciszów ZAWIADAMIA strony postępowania
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.