Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, menu 257, strona 6 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wytworzenia 2022-04-13, ostatniej modyfikacji 2022-04-13 09:06

ZAWIADOMINIENIE obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia "Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych dla zakładu Przetwórstwa Mięsno-Rybnego "KARI"

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2373); W ó j t G m i n y M a r c i s z ó w zawiadamia strony postępowania
Data wytworzenia 2022-04-13, ostatniej modyfikacji 2022-04-13 09:03

ZAWIADOMIENIE-zawieszenie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa Elektrowni Słonecznej" w Ciechanowicach, Pastewniku, Domanowie, Pustelniku, Świdniku

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2373); W ó j t G m i n y M a r c i s z ó w z a w i a d a m i a s t r
Data wytworzenia 2022-04-04, ostatniej modyfikacji 2022-04-04 10:32

ZAWIADOMIENIE nowy termin Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Wrocław opinia - przedsięwzięcie: budowa farmy fotowoltaicznej PV Domanów o mocy do 9MW na działkach nr 158/1 i 160/1 wg ew. gruntów we wsi Domanów

Na podstawie art. 36 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735, ze zm.) Wójt Gminy Marciszów, Informuję strony postępowania, że w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Domanów o mocy do 9MW na działkach nr 158/1 i 160/1 wg ew.
Data wytworzenia 2022-04-04, ostatniej modyfikacji 2022-04-04 09:59

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji radaru meteorologicznego na dz.nr 121/4, obręb Pastewnik

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - wydanie w dniu 31.03.2022 r. deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Modernizacja radaru meteorologicznego na dz.nr 121/4, obręb Pastewnik, gmina Marciszów, powiat kamiennogórski, woj. dolnośląskie", znak: WOOŚ.420.35.2021.MS.15.
Data wytworzenia 2022-03-17, ostatniej modyfikacji 2022-03-17 10:56

ZAWIADOMIENIE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA środowiskowe uwarunkowani dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Domanów o mocy do 9MW na działkach nr 158/1 i 160/1 wg ew. gruntów we wsi Domanów

Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735 – dalej: „Kpa” ) oraz na podstawie, art. 73 ust. 1, art. 74 ust.3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 – dalej: „ustawa ooś”
Data wytworzenia 2022-03-17, ostatniej modyfikacji 2022-03-17 10:53

ZAWIADOMINIENIE nowy termin wydania opinii przez RDOŚ dla przedsięwzięcia "Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych dla zakładu Przetwórstwa Mięsno-Rybnego "KARI"

Na podstawie art. 36 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735, ze zm.) Wójt Gminy Marciszów, informuje strony postępowania, że w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ” Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych dla zakładu Przetwórstwa Mięsno-Rybnego „KARI”,
Data wytworzenia 2022-03-09, ostatniej modyfikacji 2022-03-09 11:53

ZAWIADOMIENIE podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 64 we wsi Sędzi

Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2373), Wójt Gminy Marciszów,podaje do publicznej wiadomości, informację o wydaniu w dniu 08.03.2022 r. decyzji nr 1/2022 RGKŚ.6220.9.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Data wytworzenia 2022-03-09, ostatniej modyfikacji 2022-03-09 11:45

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 64 we wsi Sędzisław"

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2373), Wójt Gminy Marciszów,z a w i a d a m i a strony postępowania, o wydanej w dniu 08.03.2022r. decyzji nr 1/2022 RGKŚ.6220.9.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Data wytworzenia 2022-03-03, ostatniej modyfikacji 2022-03-03 12:45

ZAWIADOMINIENIE nowy termin dec. środowiskowa dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 10 budynków mieszkalnycych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 246/1 we wsi Ciechanowice

Na podstawie art. 36 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735, ze zm.) Wójt Gminy Marciszów, informuje strony postępowania, że w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ” Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianej
Data wytworzenia 2022-01-18, ostatniej modyfikacji 2022-01-18 12:53

ZAWIADOMIENIE-postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Słonecznej" w Ciechanowicach, Pastewniku, Domanowie, Pustelniku, S

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2373); W ó j t G m i n y M a r c i s z ó w z a w i a d a m i a s t r
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.