Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, menu 257, strona 4 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wytworzenia 2023-05-17, ostatniej modyfikacji 2023-05-17 14:27

Zawiadomienie-obwieszczenia Wójta Gminy Marciszów z dnia 16.05.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego.

Marciszów, 16.05.2023 r. RGKŚ.6220.6.2023 Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), dalej kpa oraz w związku z art. 73 ust. 1, a także art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
Data wytworzenia 2023-05-16, ostatniej modyfikacji 2023-05-16 14:21

Zawiadomienie-obwieszczenia Wójta Gminy Marciszów z dnia 15.05.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego.

Marciszów, 15.05.2023 r. RGKŚ.6220.5.2023 Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), dalej kpa oraz w związku z art. 73 ust. 1, a także art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
Data wytworzenia 2023-05-15, ostatniej modyfikacji 2023-05-15 15:28

O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E z dnia 12.05.2023 r. w zakresie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Marciszów, dnia 12.05.2023 r. RGKŚ.6220.4.2023 O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E Działając na podstawie art. 10 §1, art. 36 §1 i §2, art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 735), W ó j t G m i n y M a r c i s z ó w z a w i a d a m i a strony postępowania, że w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
Data wytworzenia 2023-05-15, ostatniej modyfikacji 2023-05-15 08:29

Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Marciszów postanowienia z dn. 12.05.2023 r. o dopuszczeniu do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu Stowarzyszenia Kotlina Marciszowska

Marciszów, dnia 12 maja 2023 r. RGKŚ.6220.4.2023 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 zwana dalej „kpa”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r.
Data wytworzenia 2023-04-12, ostatniej modyfikacji 2023-04-12 15:11

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Ciechanowice nr 606/1 – budowa zespołu instalacji fotowoltaicznej"

Marciszów, 12.04.2023 r. RGKŚ.6220.4.2023 Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), dalej k. p. a oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust.3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
Data wytworzenia 2023-03-31, ostatniej modyfikacji 2023-03-31 10:02

Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska we Wrocławiu.

Marciszów, dnia 31.03.2023 r. RGKŚ.6220.12.2021 O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E Działając na podstawie art. 10 §1, art. 36 §1, art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), W ó j t G m i n y M a r c i s z ó w z a w i a d a m i a strony postępowania, że w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Data wytworzenia 2023-03-22, ostatniej modyfikacji 2023-03-22 14:52

Obwieszczenie - zawiadomienie w sprawie zebrania materiału dowodowego

Marciszów, dnia 22.03.2023 r. RGKŚ.6220.15.2020 Z A W I A D O M I E N I E / O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), dalej k.p.a oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
4 / 15
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.