Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, menu 257, strona 11 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wytworzenia 2021-07-08, ostatniej modyfikacji 2021-07-08 14:17

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E nowy termin uzgodnienia warunków realizacji "Eksploatacja i przeróbka złoża piaskowo-żwirowego "Sędzisław IV"", przewidzianego do realizacji na działkach 164/5 i 135 wg e

Na podstawie art. 36 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735) Wójt Gminy Marciszów, informuje, że w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ” Eksploatacja i przeróbka złoża piaskowo-żwirowego „Sędzisław IV””, przewidzianego do realizacji na działkach
Data wytworzenia 2021-07-07, ostatniej modyfikacji 2021-07-07 13:38

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Elektrownia Słoneczna wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" przewidzianej do realizacji we wsi Dębrznik

Wójt Gminy Kamienna Góra zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 30.06.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Elektrownia Słoneczna wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianej do realizacji we wsi Dębrznik. obwieszczenie decyzja
Data wytworzenia 2021-06-30, ostatniej modyfikacji 2021-06-30 13:42

OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE wszczęcie postępowania farma fotowoltaiczna do 2MWp Świdnik dz. 275/3

RGKŚ.6220.8.2021 Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735 – dalej: „Kpa” ) oraz na podstawie, art. 73 ust. 1, art. 74 ust.3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Data wytworzenia 2021-06-30, ostatniej modyfikacji 2021-06-30 13:41

OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE wszczęcie postępowania farma fotowoltaiczna do 2MWp Świdnik dz. nr 279/2

RGKŚ.6220.7.2021 Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735 – dalej: „Kpa” ) oraz na podstawie, art. 73 ust. 1, art. 74 ust.3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Data wytworzenia 2021-06-21, ostatniej modyfikacji 2021-06-21 09:01

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BOLKOWA przedsięwzięcie: Budowa magistralnej sieci wodociągowej w związku z opracowaniem projektu pn."Budowa ujęcia wody w miejscowości Wierzchosławice dla Gminy Bolków"

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BOLKOWA o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie magistralnej sieci wodociągowej w związku z opracowaniem projektu pn."Budowa ujęcia wody w miejscowości Wierzchosławice dla Gminy Bolków"
Data wytworzenia 2021-06-21, ostatniej modyfikacji 2021-06-21 08:51

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Farma fotowoltaiczna PV Ciechanowice o mocy 70MW wraz z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi" przewidziana do realizacji na działkach nr wg ew

Na podstawie art. 36 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735) Wójt Gminy Marciszów, informuje, że w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna PV Ciechanowice o mocy 70MW wraz z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi” przewidziana do realizacji
Data wytworzenia 2021-06-17, ostatniej modyfikacji 2021-06-17 08:30

Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Marciszów w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, przewidzianej do realizacji na działce nr 91 wg ew. gr. we wsi Świdnik

Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 247), W ó j t G m i n y M a r c i s z ó w z a w i a d a m i a, że w dniu 11.06.2021 r. została wydana decyzja RGKŚ.6220.21.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
Data wytworzenia 2021-06-17, ostatniej modyfikacji 2021-06-17 08:25

Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Marciszów II o mocy wytwórczej do 1 MW na części działki o nr 88/1 we wsi Marciszów - wydanie de

Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 247), W ó j t G m i n y M a r c i s z ó w z a w i a d a m i a, że w dniu 14.06.2021 r. została wydana decyzja RGKŚ.6220.14.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
Data wytworzenia 2021-06-07, ostatniej modyfikacji 2021-06-07 10:53

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E Eksploatacja i przeróbka złoża piaskowo-żwirowego "Sędzisław IV" nowy termin

Na podstawie art. 36 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735) Wójt Gminy Marciszów, informuje, że w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ” Eksploatacja i przeróbka złoża piaskowo-żwirowego „Sędzisław IV””, przewidzianego do realizacji na działkach
Data wytworzenia 2021-05-05, ostatniej modyfikacji 2021-06-07 10:52

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Marciszów.:"Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", przewidziana do realizacji na działce nr 91 ew. gr. we wsi Świdnik stanowisko RDOŚ

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 265) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 247); W ó j t G m i n y M a r c i s z ó w z a w i a d a m i a strony
11 / 12
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.