Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE o odwołaniu od decyzji - Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, menu 257, artykuł 2668 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE o odwołaniu od decyzji

RGKŚ.6220.5.2022

Marciszów, dnia 08.02.2024 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t.: Dz.U.
z 2023 r. poz. 775 z zm.),
oraz na podstawie, art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( j.t Dz. U. z 2023r., poz. 1094), Wójt Gminy Marciszów

 

ZAWIADAMIA strony postępowania, że dnia 22.01.2024r. wpłynęło odwołanie złożone przez SunFarm 6 Sp. z o.o. z/s ul. Jana Dekerta 18, 30 – 703 Kraków zastępowanej przez Grzegorza Rudnickiego reprezentującego Kancelarię Adwokacką Adam Goliński z/s ul. Żeromskiego  19/1, 65 – 066 Zielona Góra od wydanej decyzji nr RGKŚ.6220.5.2022 z dnia 22.12.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa do dziewięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o numerze ewidencyjnym 7/1 w miejscowości Nagórnik”

Z związku z powyższym  akta sprawy zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

 

Z uwagi na fakt, że uprawnionych do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym jest więcej niż 10 stron, zawiadomienie zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zostaje podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

 

 

 

Wójt Gminy 
mgr inż. Wiesław Cepielik 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2024-02-16 przez Nawrocki Bartłomiej
udostępniono
2024-02-16 12:06 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-02-16 13:01 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
53
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.