Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid.: 377 i 383/2 obręb Ciechanowice, gmina Ma - Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, menu 257, artykuł 2554 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid.: 377 i 383/2 obręb Ciechanowice, gmina Ma

Marciszów, dnia 13 grudnia 2023 r.

RGKŚ.6220.6.2023

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 775 ze zm.) dalej kpa;

 

Wójt Gminy Marciszów zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13.12.2023 r. podjął zawieszone w dniu 14.08.2023 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid.: 377 i 383/2 obręb Ciechanowice, gmina Marciszów", prowadzonego na wniosek z dnia 30 marca 2023 r. spółki: WTL450 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Anna Kozłowska.

 

Jednocześnie informuję, że strony postępowania mają prawo do czynnego udziału na każdym stadium postępowania  
i wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań. Mając na uwadze powyższe, zgodnie
z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się
w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, pok. 14, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30), tel. 75 7410208 wew. 48, e-mail: zagospodarowanie.przestrzenne@marciszow.pl.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marciszów, miejscowości Ciechanowice, Pastewnik i Marciszów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy bip.marciszow.pl, w zakładce obwieszczenia.

 

                                                                                      Wójt Gminy
/-/ mgr inż. Wiesław Cepielik

Metryka

sporządzono
2023-12-15 przez Ferenc Justyna
udostępniono
2023-12-15 13:30 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-12-15 13:33 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
158
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.