Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim. - Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, menu 257, artykuł 2198 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim.

                                                          Marciszów, dnia 01.03.2023 r.

RGKŚ.6220.12.2021        

 

O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E

 

                Działając na podstawie art. 10 §1, art. 36 §1, art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000),

W ó j t    G m i n y    M a r c i s z ó w  

z a w i a d a m i a 

strony postępowania, że w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych dla zakładu Przetwórstwa Mięsno-Rybnego „KARI”, wraz z rurociągami i infrastrukturą towarzyszącą”, przewidziana do realizacji na działkach nr: 250/2, 237, 238, 244 we wsi Marciszów oraz nr: 346/6, 346/8 we wsi Ciechanowice,
w zakresie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim pismem WR.ZZŚ.3.435.251.2021.MD z dnia 23.02.2023r. (wpływ do tut. Urzędu: 27.02.2023r.) zawiadomił, że przewidywane załatwienie sprawy nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2023r.
z uwagi na konieczność uzupełnienia przez inwestora materiału dowodowego w sprawie, a następnie analizowanie całego zgromadzonego materiału dowodowego.

                Ponieważ  w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów oraz tablicach ogłoszeń miejscowości Marciszów i Ciechanowice.

                Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy
  /-/ mgr inż. Wiesław Cepielik

 

 

 

         

Otrzymują:

  1. Inwestor
  2. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 k.p.a
  3. Sołtys wsi Ciechanowice
  4. Sołtys wsi Marciszów
  5. a/a

                                                              

Zawiadomienie - obwieszczenie zostało udostępnione w BIP Urzędu Gminy Marciszów w dniu 01.03.2023 r.

Metryka

sporządzono
2023-03-01 przez Znój Ewelina
udostępniono
2023-03-01 15:09 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-03-01 15:18 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
114
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.