Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OBWIESZCZENIE: o wpłynięciu odwołania od decyzji nr 2/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach. - Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, menu 257, artykuł 2159 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE: o wpłynięciu odwołania od decyzji nr 2/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Marciszów, 30.01.2023 r.

RGKŚ.6220.5.2022     

 

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), dalej k. p. a oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1029);

W ó j t    G m i n y    M a r c i s z ó w  

z a w i a d a m i a 

Strony postępowania, że dniu 26.01.2023r. wpłynęło do tut. organu odwołanie, od wydanej decyzji nr 2/2023 z dnia 09.01.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa do dziewięciu farm fotowoltaicznych
o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o numerze ewidencyjnym 7/1 w miejscowości Nagórnik”.  

            W związku z powyższym akta sprawy zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

            Z uwagi na fakt, że uprawnionych do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym jest więcej niż 10 stron, zawiadomienie zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zostaje podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

            Zgodnie z art. 49 k. p. a., w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Z kopią odwołania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna numer 6, 58-410 Marciszów.

 

                                                                                                                              Z upoważnienia Wójta Gminy

                                                                                   /-/ mgr inż. Marek Banaś

                                                                                                                              Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarki                                                                                                                                          Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia: 30 stycznia 2023 r.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor
  2. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 k.p.a
  3. Wójt Gminy Stare Bogaczowice
  4. Sołtys wsi Nagórnik
  5. a/a

Metryka

sporządzono
2023-01-30 przez Znój Ewelina
udostępniono
2023-01-30 12:04 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-01-30 12:09 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
82
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.