Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OBWIESZCZENIE: o wpłynięciu odwołania od decyzji nr 1/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach. - Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, menu 257, artykuł 2150 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE: o wpłynięciu odwołania od decyzji nr 1/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Marciszów, 23.01.2023 r.

RGKŚ.6220.4.2022     

 

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), dalej k. p. a oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1029);

W ó j t    G m i n y    M a r c i s z ó w  

z a w i a d a m i a 

Strony postępowania, że dniu 18.01.2023 r. wpłynęło do tut. organu odwołanie, od wydanej decyzji nr 1/2023 z dnia 03.01.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Marciszów”, o łącznej mocy do 100 MW, przewidziana do realizacji na działkach nr:  97/6, 99/2, 105/1, 152/6, 152/7 - obręb Domanów, 597/1, 602/3, 602/4, 605/1, 635, 627, 664/5, 672/1, 620/3 - obręb Marciszów,  156, 157/1, 157/2, 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 10, 26, 27/1, 28, 30, 31/1, 31/5, 32, 34/1, 79/8 - obręb Pustelnik, 258, 259, 419, 420 - obręb Pastewnik.

            W związku z powyższym akta sprawy zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

            Z uwagi na fakt, że uprawnionych do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym jest więcej niż 10 stron, zawiadomienie zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zostaje podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

            Zgodnie z art. 49 k. p. a., w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Z kopią odwołania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna numer 6, 58-410 Marciszów.

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy
  /-/ mgr.inż. Wiesław Cepielik

 

 

Dzień publicznego ogłoszenia: 23 stycznia 2023 r.

 

Otrzymują:

  1. Inwestor
  2. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 k.p.a
  3. Sołtys wsi Domanów
  4. Sołtys wsi Pastewnik
  5. Sołtys wsi Pustelnik
  6. Sołtys wsi Marciszów
  7. a/a

Metryka

sporządzono
2023-01-23 przez Znój Ewelina
udostępniono
2023-01-23 13:04 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-01-30 12:08 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
29
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.