Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2021, menu 244, strona 6 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

Data wytworzenia 2021-04-30, ostatniej modyfikacji 2021-05-06 14:31

UCHWAŁA NR XXVIII/166/2021 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2021 r w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszo

UCHWAŁA NR XXVIII/166/2021 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2021 r w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji społecznych. Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Data wytworzenia 2021-04-30, ostatniej modyfikacji 2021-05-06 14:26

Uchwała Nr XXVIII/170/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Uchwała Nr XXVIII/170/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2020 roku poz. 713), oraz art 226, art. 227, art. 228, art 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.
Data wytworzenia 2021-04-30, ostatniej modyfikacji 2021-05-04 15:00

UCHWAŁA Nr XXVIII/165/2021 Rada Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marciszów do organu regulacyjnego

UCHWAŁA Nr XXVIII/165/2021 Rada Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marciszów do organu regulacyjnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
Data wytworzenia 2021-04-30, ostatniej modyfikacji 2021-05-04 14:52

UCHWAŁA Nr XXVIII/171/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Marciszów oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie w sprawie zmiany warunków pracy i p

UCHWAŁA Nr XXVIII/171/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Marciszów oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie w sprawie zmiany warunków pracy i płacy. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2020 poz.713 / oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Data wytworzenia 2021-04-30, ostatniej modyfikacji 2021-04-30 14:31

UCHWAŁA Nr XXVIII/164/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXVIII/164/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Data wytworzenia 2021-03-26, ostatniej modyfikacji 2021-03-31 12:53

UCHWAŁA Nr XXVII/160/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2021 roku"

UCHWAŁA Nr XXVII/160/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2021 roku”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm. ) art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2021-03-26, ostatniej modyfikacji 2021-03-31 10:26

UCHWAŁA Nr XXVII/159/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Ciechanowicach

UCHWAŁA Nr XXVII/159/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Ciechanowicach Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
Data wytworzenia 2021-03-26, ostatniej modyfikacji 2021-03-30 14:11

UCHWAŁA NR XXVII/162/2021 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Marciszów na lata 2021-2025

UCHWAŁA NR XXVII/162/2021 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Marciszów na lata 2021-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.6 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.
Data wytworzenia 2021-03-26, ostatniej modyfikacji 2021-03-30 14:07

UCHWAŁA NR XXVII/163/2021 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji

UCHWAŁA NR XXVII/163/2021 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2021" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 41 ust.1 ust.2 i ust. 5 oraz art.18 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
Data wytworzenia 2021-03-26, ostatniej modyfikacji 2021-03-29 09:53

UCHWAŁA NR XXVII/161/2021 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 26 marca 2021 w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji społecznych

UCHWAŁA NR XXVII/161/2021 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 26 marca 2021 w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji społecznych Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: §1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju
6 / 7
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.