Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „U C H W A Ł A Nr XXXV/214/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021 - 2021, menu 244, artykuł 1672 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

U C H W A Ł A  Nr XXXV/214/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021

U C H W A Ł A Nr XXXV/214/2021

Rady Gminy Marciszów

z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2021 poz. 305 ze zm. )

Rada Gminy Marciszów

 

 

 

u c h w a l a co następuje:

 

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 475.000,00

z tego:

dochody bieżące o kwotę 475.000,00

 

 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 620.000,00

z tego:

dochody bieżące o kwotę 620.000,00

 

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13.300,00

 

wydatki bieżące o kwotę 1.000,00

wydatki majątkowe o kwotę 12.300,00

 

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 158.300,00

z tego:

wydatki bieżące o kwotę 146.000,00

wydatki majątkowe o kwotę 12.300,00

 

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

 

Plan dochodów po zmianach 22.898.220,75 zł

Plan wydatków po zmianach 25.124.910,95 zł

 

 

 

§ 2

W uchwale Nr XXIII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021 uchwala się nowe brzmienie załącznika:

Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2021, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Mirosław Wolak

 

  

 

 

UZASADNIENIE

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 475.000,00 zł

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.000,00 w dziale 855 rozdział 85504 w związku z dofinansowaniem jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach realizacji zadań określonych w Programie na rok 2021 zgodnie z umową nr 110/AS/2021 z dnia 21.12.2021 r.

Pozostałe dochody budżetowe zwiększa się ze względu na wyższe wykonanie dochodów własnych od założonego planu w kwocie 474.000,00 zł

 

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 620.000,00 zł

 

Dochody budżetowe zmniejsza się ze względu na niższe wykonanie założonego planu, w szczególności w związku ze zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości do WPWiK w Wałbrzychu.

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł

- w dziale 855 rozdział 85504 w kwocie 1.000,00 zł na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem.

 

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.300,00 zł

- w dziale 600 rozdział 60013 w kwocie 12.300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie chodnika w m. Marciszów” na wynikłe zadania dodatkowe.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 146.000,00 zł

 

W związku z niższą realizacją wydatków od planowanej w przedstawionej klasyfikacji budżetowej.

 

 

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.300,00 zł

 

- w dziale 010 rozdział 01042 z zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Marciszowie.” w kwocie 12.300,00 w związku z mniejszą kwotą poniesionych wydatków wynikłą po rozstrzygnięciu przetargu.

 

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Mirosław Wolak

 

Załącznik nr 1 do uchwały (doc)

Załącznik nr 2 do uchwały (doc)

Załącznik nr 3 do uchwały (pdf)

Metryka

sporządzono
2022-03-07 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2022-03-07 00:00 przez Dubiel Marcin
zmodyfikowano
2022-03-07 22:08 przez Dubiel Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
194
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.