Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „U C H W A Ł A Nr XXXV/216/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2021 - 2021, menu 244, artykuł 1594 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

U C H W A Ł A  Nr XXXV/216/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2021

U C H W A Ł A Nr XXXV/216/2021

Rady Gminy Marciszów

z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku

budżetowego 2021.

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

 

 

u c h w a l a co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

2021 na następujące zadanie:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów.” – w kwocie 12.300,00 zł;

  1. Budowa oświetlenia drogowego w Ciechanowicach” – w kwocie 9.225,00 zł;

  2. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków o których mowa w § 1 do 30.06.2022 r.

 

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 o których mowa w § 1 ust.1:

Wydatek nastąpi w:

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Kwota planu

 

600

 

 

 

Transport i łączność

 

12.300,00

 

 

60013

 

 

 

Drogi publiczne wojewódzkie.

 

12.300,00

 

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

 

12.300,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.225,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

9.225,00

 

 

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

9.225,00

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Mirosław Wolak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań zaplanowanych w budżecie 2021 r. Wójt Gminy przedkłada, zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) do zatwierdzenia wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:

 

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów.” – w kwocie 12.300,00 zł;

Umowa nr RGKŚ/10/2021 r. z dnia 10.02.2021 r. (aneks nr 1/2021 z 30.08..2021 i nr 2/2021 z 26.11.2021 r.).

  1. Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach” w kwocie 9.225,00 zł – dotyczy opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Ciechanowice.

Umowa nr RGKŚ/215/2021 z dnia 24.06.2021 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Mirosław Wolak

 

Metryka

sporządzono
2022-01-11 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2022-01-11 00:00 przez Dubiel Marcin
zmodyfikowano
2022-01-11 11:53 przez Dubiel Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
246
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.