Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XXXIV /200/ 2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o - 2021, menu 244, artykuł 1547 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

UCHWAŁA Nr XXXIV /200/ 2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

UCHWAŁA Nr XXXIV /200/ 2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 listopada 2021 roku

w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm) na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 713 i 1372 z późn.zm), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn.zm) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn.zm),Rada Gminy Marciszów 

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Program współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm ) na rok 2022, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (PDF)

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXXIV / 200 / 2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 listopada 2021 roku

Obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn.zm). Zgodnie z art. 5a ustawy, roczny program współpracy uchwala się po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi ma stanowić dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jej terenie lub na rzecz jej mieszkańców. Jest on zarazem elementem lokalnej polityki społecznej jak i  finansowej.

Program współpracy gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi powstał na bazie zapisów ustawowych, dotychczasowego doświadczenia. Obejmuje on wybrane sfery zadań publicznych, które gmina Marciszów zamierza realizować we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dni z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1057 z późn.zm) roczny program współpracy poddany był konsultacją, które trwały w okresie od dnia 21 września 2021 roku do dnia 21 października 2021 roku.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metryka

sporządzono
2021-11-26 przez Doliny Katarzyna
udostępniono
2021-11-26 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2021-12-06 18:45 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
224
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.