Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCWAŁA Nr XXXIV/209/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów - 2021, menu 244, artykuł 1534 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

UCWAŁA Nr XXXIV/209/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów

UCWAŁA Nr XXXIV/209/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zmianami), art. 8 ust. 2 i art. 36 ustawy z dnia  21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz.1282 ze zmianami) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 roku  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1960)  Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy Marciszów – Pana Wiesława Cepielika, w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie:                      – 10.250,00 zł
  2. dodatek funkcyjny w kwocie:                                  –   2.700,00 zł
  3. dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie:                                           –    3.885,00 zł
  4. dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

Traci moc uchwała nr XIII/76/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Uzasadnienie

W dniu 8 października 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 17 września 2021 r.  o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834), która to wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o pracownikach samorządowych, wprowadzając zapis określający minimalną wysokość wynagradzania wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

Akt wykonawczy do ustawy o pracownikach samorządowych tj. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 roku  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1960), określił kwoty maksymalnego poziomu wynagradzania wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), maksymalnego dodatku funkcyjnego oraz wysokości dodatku specjalnego, które uległy zmianie względem dotychczas obowiązujących stawek.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zmianami), do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zmienione przepisy mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń należnych wójtom od dnia 1 sierpnia 2021 r.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

sporządzono
2021-11-26 przez Kwiecień Marta
udostępniono
2021-11-26 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2021-12-02 09:36 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
117
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.