Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XXXI/188/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Marciszów Nr XIII/80/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz - 2021, menu 244, artykuł 1404 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

UCHWAŁA Nr XXXI/188/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Marciszów Nr XIII/80/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz

UCHWAŁA Nr XXXI/188/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Marciszów Nr XIII/80/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku art.25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 ) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000 r. Nr 61, poz.710) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/80/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych § 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„ Podstawą wypłacania diet, o których mowa w § 1 jest uczestnictwo w sesjach zwoływanych zgodnie z § 26, § 27 i § 29 Statutu Gminy Marciszów oraz posiedzeniach komisji.
Diety wypłacane są w oparciu o miesięczne zestawienie sporządzone na podstawie obecności z sesji rady i posiedzeń komisji, potwierdzone przez Przewodniczącego Rady.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIX/126/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 sierpnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/188/2021
Rady Gminy Marciszów z dnia 28 maja 2021 r.

Obecna uchwała ma na celu uregulowanie kwestii zdalnego udziału radnych w obradach sesji oraz posiedzeniach komisji.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

sporządzono
2021-08-27 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2021-08-27 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2021-08-30 14:01 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
150
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.