Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XXIX/177/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021. - 2021, menu 244, artykuł 1328 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

UCHWAŁA Nr XXIX/177/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021.

UCHWAŁA Nr XXIX/177/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2021 poz. 305 )  

Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

 § 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                                           o kwotę    300.000,00

z tego:

            dochody majątkowe                                                              o kwotę    300.000,00

 Zmniejsza się dochody budżetu gminy                                        o kwotę    300.000,00

z tego:

           dochody majątkowe                                                               o kwotę    300.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                                           o kwotę      93.700,00

z tego:

            wydatki bieżące                                                                    o kwotę      93.700,00

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                                          o kwotę        7.500,00

z tego:

            wydatki bieżące                                                                    o kwotę        7.500,00

zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan dochodów po zmianach                                  21.905.304,95 zł

Plan wydatków po zmianach                                 22.608.695,15 zł

§ 2

 W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 86.200,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2020 roku.

 § 3

 1.Ustala się przychody budżetu z tytułu:

- inne źródła (wolne środki z zamknięcia roku 2020) - 247.966,40 zł
- kredyty – 1.500.000,00 zł;

Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy Marciszów, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Załączniki nr 1, 2, 3 (PDF)

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę            300.000,00 zł

Zwiększenie dochodów dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej:

w dziale 758 rozdział 75816 w kwocie  200.000,00 zł na realizację zadania pn.” Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym gm. Kamienna Góra i gm. Marciszów.” Środki otrzymane z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

w dziale 758 rozdział 75816 w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn.” Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych.” Środki otrzymane z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                      300.000,00 zł

w dziale 630 rozdział 63095 w kwocie  - 200.000,00 zł na realizację zadania pn.” Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym gm. Kamienna Góra i gm. Marciszów.” Środki otrzymane z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn.” Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych.” Środki otrzymane z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę             93.700,00 zł

Zwiększenie wydatków następuje  w wyniku  podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia  2020 roku w kwocie  86.200,00 zł;

W dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 86.200,00 zł na realizację zadań bieżących, m. in. zakup szafek dla uczniów, remont szatni, naprawa elewacji budynku szkoły.

Zwiększenie wydatków w kwocie 7.500,00 zł następuje  w wyniku  zmian w realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciechanowice:

w dziale 900 rozdział 90004 w kwocie 500,00 zł na utrzymanie terenów zielonych;

w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 7.000,00 zł na zakup wraz z montażem  dodatkowego wyposażenia na placu zabaw w Ciechanowicach.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                       7.500,00 zł

Zmniejszenie wydatków w kwocie 7.500,00 zł następuje  w wyniku  zmian w realizacji zadań

w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciechanowice:

w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie 7.500,00 zł na realizację imprez kulturalnych.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

sporządzono
2021-05-28 przez Bania Edyta
udostępniono
2021-05-28 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2021-06-02 14:57 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
202
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.