Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XXVIII/167/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: nieuwzględnienia petycji dotyczącej "poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego". - 2021, menu 244, artykuł 1304 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

UCHWAŁA Nr XXVIII/167/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: nieuwzględnienia petycji dotyczącej "poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego".

UCHWAŁA Nr XXVIII/167/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie: nieuwzględnienia petycji dotyczącej „poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2020, poz.713 ze zmianami/ oraz art. 9 ust 2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach /tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz.870/ Rada Gminy Marciszów

Uchwala, co następuje:

§ 1

Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Panią Teresę Gartland, dotyczącej „poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Marciszów oraz upoważnia się Przewodniczącego Rady do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/167/2021
Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Ustawa o petycjach określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być żądnie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W dniu 26 lutego 2021 roku wpłynęła petycja wniesiona przez Panią Teresę Gartland, dotycząca „poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”, skierowana do Rady Gminy Marciszów.

Stosownie do swoich kompetencji Przewodniczący Rady Gminy Marciszów skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania.

Niniejsza petycja była przedmiotem dyskusji posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2021 roku. Komisja uznała, iż zgodnie z art.10 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz.483 ze zmianami) władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, natomiast władzę sądowniczą sądy i trybunały. Wśród wymienionych w cytowanym przepisie konstytucyjnych organów władzy publicznej nie występuje organ pod nazwą „Rząd Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”

Mając powyższe na uwadze, po wnikliwym rozpatrzeniu petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanawia wystąpić do Rady Gminy Marciszów z projektem uchwały o nieuwzględnienie przedmiotowej petycji, gdyż w świetle przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz.483 ze zmianami) nie ma podstaw prawnych do rozważenia postulowanego w petycji udzielenia poparcia „Rządowi Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

sporządzono
2021-04-30 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2021-04-30 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2021-05-06 14:35 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
183
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.