Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR I/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytej w dniu 24 stycznia 2019 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 501 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR I/19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytej w dniu 24 stycznia 2019 r.

PROTOKÓŁ NR I/19

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

odbytej w dniu 24 stycznia 2019 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 14:00 zakończenie 14:20

 

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.

2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3/ Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.

4/ Opiniowanie projektów uchwał.

5/ Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.

Radna Marta Suhak - Ogłaza – Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia Komisji witając jej uczestników.

 

Ad.2.

Protokoły ze wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 03.12.2018 r. oraz z dnia 27.12.2018 r. przyjęto jednogłośnie.

 

Ad.3

Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2019 rok.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła radnym projekt planu pracy Komisji na 2019 rok.

Do przedstawionego planu pracy uwag i pytań nie zgłoszono.

Plan pracy Komisji zatwierdzono jednogłośnie.

 

Ad.4

Opiniowanie projektów uchwał.

a/ projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2019,

b/ projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2018.

b/ projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków        i Petycji Rady Gminy Marciszów na rok 2019,

c/ projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2019,

d/ projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2019,

e/ projekt uchwały w sprawie: zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej     w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

f/ projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

 g/ projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki                i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii  dla  Gminy Marciszów na rok 2019,

Po przeanalizowaniu projekty uchwał bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 

Ad.5.

Sprawy różne i wnioski.

Nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                   Przewodnicząca Komisji

Anna Płaszczyńska                                                                               Marta Suhak - Ogłaza 

Insp. ds. Rady Gminy

i przygotowywania

wniosków unijnych

Metryka

sporządzono
2019-01-24 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2019-01-24 00:00 przez Mariusz Michalski
zmodyfikowano
2019-07-25 09:39 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
271
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.