Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr II/2024 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 21 lutego 2024 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2734 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

Protokół nr II/2024 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 21 lutego 2024 r.

Protokół nr II/2024
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytej w dniu 21 lutego 2024 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 13:00 zakończenie 14:00.

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza kosztów funkcjonowania odpadami.
  4. Opiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy różne, wnioski.

 Ad.1.
Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Sanojca dokonała otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników. 
Przedstawiono porządek posiedzenia Komisji, który został przyjęty jednogłośnie. 

Ad.2.
Protokół  z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

Ad 3. Analiza kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami.
Sprawozdanie z gospodarki odpadami za 2023 rok omówiła Pani Lilianna Tokarska pracownik ds. ochrony środowiska
i odpadów komunalnych.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radny Mirosław Wolak zadał pytanie Pani Liliannie Tokarskiej dotyczące obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie wieku mieszkańca. Pracownik ds. ochrony środowiska i odpadów komunalnych omówiła zasady obliczania i uwzględnianie zniżek uprawniających do obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał.

a) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług;

b) w sprawie przystąpienia Gminy Marciszów do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024;

c) przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów na rok 2024 w Gminie Marciszów”;

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/368/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;

f) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marciszów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonujących inne zadania,

g) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Augustyna w Ciechanowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków;

h) przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Marciszów,,Najlepszy z Najlepszych";

i) Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Marciszów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Marciszów,,Najlepszy z Najlepszych";

j) zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024;

k) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów;

l) rozpatrzenia wniosku złożonego przez Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli;

m) nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Marciszów";

Projekty uchwał przeanalizowano podczas posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki.


Ad 5. Sprawy różne, wnioski.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Przewodniczący Komisji
Jolanta Sanojca

 

Protokołowała: Ewelina Dul.

Metryka

sporządzono
2024-03-27 przez Dul Ewelina
udostępniono
2024-03-27 13:24 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-03-27 13:27 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
26
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.